Οι φιλικές προς τον έλεγχο λειτουργίες βοηθούν στην προσθήκη νέων πελατών προέλευσης

Το Origin® Digital Draw System αναπτύχθηκε πρόσφατα στο California Lottery, στο Colorado Lottery, στο Wisconsin Lottery και στο Western Canada Lottery Corporation. Ένας λόγος για την ανάπτυξη οφείλεται στο ότι μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία SmartAudit του συστήματος. «Έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες εξοικονόμησης χρόνου με βάση προτάσεις από ελεγκτές και διαχειριστές κλήρωσης», δήλωσε ο Michael Rado, Διευθυντής Τεχνολογίας,…