Το Smartplay ενώνει το APLA

Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι το Smartplay έχει ενταχθεί στην ένωση λαχειοφόρων αγορών Ασίας-Ειρηνικού (APLA). Ιδρύθηκε το 1999, η APLA είναι μία από τις πέντε περιφερειακές ενώσεις που ιδρύθηκαν από την Παγκόσμια Ένωση Λαχειοφόρων αγορών (WLA) και εκπροσωπεί 25 λαχειοφόρους αγορές από 10 χώρες στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού με συνολικά ετήσια έσοδα άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Λοταρία…