Το μηχάνημα σχεδίασης Phoenix II σχεδιασμένο με δύο θαλάμους σε ένα ντουλάπι μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα ή διαδραστικά.

Ο μεγαλύτερος θάλαμος έχει σχεδιαστεί για να αναμειγνύει έως και 80 μπάλες και να επιλέγει έως και 6 μπάλες. Ο μικρότερος θάλαμος θα είναι εύκαμπτος, επιτρέποντας στην κλήρωση να εμφανίζει και να αναμιγνύει έως και 15 μπάλες και να επιλέγει 1 μπάλα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Διατίθεται σε διαδραστική ή αυτόματη λειτουργία.
  • Ο μικροεπεξεργαστής επιτρέπει την προσαρμογή σε μεμονωμένες απαιτήσεις / τύπους παιχνιδιών:
  • Διάρκεια ανάμειξης.
  • Αριθμός επιλεγμένων μπαλών
  • Χρονικό διάστημα μεταξύ επιλεγμένων μπαλών.