Smartplay International Inc.

Bendrosios svetainės naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 22 MAY 18

 1. ĮVADAS

Sveiki atvykę į viešą interneto svetainę ("Interneto svetainė") Smartplay International Inc. (toliau"Bendrovė, ""We, "Arba"Us"Ir susijusios sąvokos"mūsų") Atidžiai perskaitykite šias Bendrąsias naudojimo sąlygas. Šios Bendrosios naudojimo sąlygos nustato teisiškai privalomas sąlygas ir reglamentuoja Svetainę, taip pat visas funkcijas, funkcijas, programas, turinį, produktus ir paslaugas, kuriuos mums suteikia Svetainėje ar per ją. Prieigai prie Svetainės ar naudojantis jos ir jūsų įmonės vardu jūs sutinkate ir teisiškai įsipareigojaitės šiomis Bendromis naudojimo sąlygomis.

Privatumo politika; Papildomos sąlygos. Šios Bendrosios naudojimo sąlygos apima šiame dokumente išdėstytas sąlygas ir mūsų privatumo politiką, esančią tam tikrose svetainės srityse, ir produktų pasiūlymus gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurias paskelbė mūsų svetainė ar kitaip suteikta mūsų, įskaitant, be apribojimų, "Online Purchase" sąlygas ir sąlygas, esančias adresu www.smartplay.com. Jūsų prieiga prie Svetainės ir jo naudojimas priklauso nuo to, ar sutinkate su tokiomis papildomomis sąlygomis.

Pakeitimai šiose Bendrose naudojimo sąlygose. Mes pasiliekame teisę iš dalies keisti šias Bendrąsias naudojimo sąlygas laikas nuo laiko. Bet kokie pakeitimai įsigalioja, kai paskelbia mus svetainėje arba kitaip jums suteikiama. Jūsų prieiga prie Svetainės ir jo naudojimas po to, kai pakeitėme šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, reiškia, kad sutinkate su pakeistomis sąlygomis. Jūsų atsakomybė yra reguliariai persvarstyti šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, kad užtikrintumėte, jog esate atnaujinęs bet kokius pakeitimus.

Susisiekite su mumis. Jei turite klausimų apie šias Bendrąsias naudojimo sąlygas arba kitus klausimus ar komentarus dėl Svetainės, susisiekite su mumis adresu info@smartplay.com.

 1. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Tinkamumas, atstovybės. Prieiga prie tinklalapio ir naudojimasis juo parodo ir garantuoja, kad: (a) jūs perskaitėte ir suprantate ir sutinkate laikytis šių Bendrųjų naudojimo sąlygų; (b) bet kokia registracijos informacija, kurią pateikiate mums, ir bus atnaujinta, kad galėtumėte likti, teisinga, išsami ir tiksli; ir (c) jūsų prieiga prie Svetainės ir jos naudojimas nepažeidžia ir netaiko jokios jūsų vietinės jurisdikcijos įstatymų.

Pirkimas internetu. Aktyviems Bendrovės klientams gali būti suteikta prieiga prie tam tikrų mūsų interneto svetainės funkcijų ir funkcijų, skirtų pirkimams internetu ("E-komercijos svetainė"), Leidžianti mūsų klientams pirkti mūsų produktus internetu arba kitomis funkcijomis ir funkcijomis. Kiekvieną kliento prisijungimo paskyrą gali naudoti tik įgaliotasis jūsų įgaliotasis darbuotojas, kurį jūs paskyrėte per savo įgaliotąjį administratorių, ir jo negalima dalytis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis. Jūs esate vienintelis atsakingas už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio privatumo pasirinkimą, keitimą ir palaikymą bei visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti Bendrovei, jei įtariate bet kokią neteisėtą jūsų paskyros naudojimą arba prieigą prie savo vartotojo vardo ar slaptažodžio arba jei reikia pakeisti vartotojo vardą ar slaptažodį. Mes nebūsime atsakingi ar neatsakysime už tai, kad jūs taip nepranešėte mums, už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl jo rezultatų, ar dėl bet kokio kito neteisėto naudojimosi Svetaine jūsų paskyroje. Visi internetu įsigyjami produktai, kuriuos mūsų klientai naudoja elektroninės komercijos svetainę, be šių bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatų, yra taikomos internetu įsigijimo sąlygose, esančiose www.smartplay.com. Jei bet kurios šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatos prieštarautų bet kokioms "Pirkimo internetu sąlygomis" nuostatoms, bus taikomos "Pirkimo internetu" sąlygos.

Leidžiamos ir draudžiamos veiklos. Galite naudotis viešosiomis svetainės sritimis, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų įmonę ir mūsų produktų pasiūlymus. Jūs negalite:

 • bandyti gauti neteisėtą prieigą prie bet kurio kito asmens paskyros arba įmonės kliento puslapių, esančių e-komercijos svetainėje, ar bet kokioms kitoms privačioms svetainės sritims;
 • naudoti tinklalapį reklamos, reklamos ar kitais komerciniais tikslais, išskyrus tuos forumus (jei yra), kur tokia veikla yra aiškiai leidžiama;
 • perduoti "šiukšlių", "grandininių laiškų", "piramidės schemų", "šlamšto" ar kitų nepageidaujamų masinių laiškų ar ryšių;
 • naudoti automatines priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, scenarijus, vorus, robotai, skaitytuvus ar duomenų paieškos įrankius, skelbti turinį arba atsisiųsti turinį iš svetainės;
 • užsiimti bet kokia veikla, kuri sutrikdo, mažina svetainės funkcionalumo kokybę, trukdo jos veikimui arba gali pakenkti jos veikimui;
 • apsimesti Bendrovės ar kitos svetainės naudotojo atstovu;
 • "Kotelis" arba kitu būdu priekabiauti su bet kuriuo asmeniu arba kreiptis į bet kurį naudotoją, kuris konkrečiai neprašė kreiptis;
 • užsiimti bet kokia veikla ar ją reklamuoti arba skelbti ar perduoti bet kokį turinį, kuris yra neteisėtas, grasinantis, piktnaudžiaujamas, įžeidžiantis, nepakankamas, priekabingas, šmeižikiškas, apgaulingas, melagingas, klaidinantis, netikslus, nesaugus, nesaugus kito asmens privatumui ar kelia grėsmę nepilnamečiams bet kokiu būdu;
 • skatinti diskriminaciją dėl rasės, etninės kilmės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus arba šeiminės padėties, bet kokios rūšies neapykantą ar fizinę žalą bet kuriai grupei ar asmeniui; arba
 • Pažeidžia, pažeidžia arba pažeidžia autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptys, patentus ar kitas intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teises, privatumo ar viešumo teises ar kitas trečiosios šalies teises arba pažeidžia bet kokius sutartinius, patikėtinius ar kitus teisinius įsipareigojimus .

Vartotojų ginčai. Mes raginame jus pranešti apie bet kokį piktnaudžiavimą Svetaine arba apie tai, kad kiti vartotojai pažeidė šias Bendrąsias naudojimo sąlygas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, esate vienintelis atsakingas už jūsų sąveiką su kitais Svetainės lankytojais. Mes pasiliekame teisę, tačiau neturi pareigos stebėti veiklą ir pranešimus Svetainėje ir imtis veiksmų, jei manome, kad tai yra tinkama, mūsų nuožiūra.

Nutraukimas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Svetaine ir susijusia elektronine komercija svetainę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties ir / arba imtis kitų veiksmų su prieš tai įspėjimu arba be jos, jei pažeisite bet kurią šių Bendrųjų sąlygų nuostatą naudoti arba naudoti tinklalapį ir (arba) susijusį el. prekybos svetainę taip, kad jis nenumatytas naudoti.

Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate apsaugoti Bendrovę, jos akcininkus, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, tarpininkus, filialus, teisių perėmėjus, perleidėjus ir tiekėjus nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, ieškinių, žalos atlyginimo, įsipareigojimų, nuostolių, baudų ar baudų , sprendimai, apdovanojimai, atsiskaitymai, išlaidos ir išlaidos (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius ir teisines išlaidas), atsirandančias iš arba visiškai arba iš dalies dėl to, kad pažeisite šias Bendrąsias Naudojimo sąlygas, "Pirkimo internetu sąlygas", jūsų piktnaudžiavimą Svetainė ir (arba) susijusi elektroninės komercijos svetainė arba faktinis arba tariamas bet kurio galiojančio įstatymo ar kito asmens ar subjekto teisių pažeidimas.

III. NUORODOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ VIETOSE

Svetainėje gali būti nuorodų į internetą ar mobiliuosius tinklalapius, kurie nėra mūsų nuosavybėn ar valdomi, įskaitant svetaines, kuriose yra kompanijų, produktų, paslaugų ar naujienų, kurie gali būti įdomūs, arba puslapius, kuriuos mes palaikome "YouTube", "Facebook", "Twitter" ar kitose socialinės žiniasklaidos svetainėse . Šių nuorodų įtraukimas neturėtų būti suprantamas kaip bet koks priklausymas, rėmimas, pritarimas ar patvirtinimas. Kai prisijungiate prie trečiosios šalies interneto ar svetainės mobiliesiems, jūs tai darote savo rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokią informaciją, produktus ar paslaugas, esančias trečiosios šalies interneto ar mobiliosios svetainės ar per bet kokius veiksmus, kuriuos jūs ar kiti naudodami kartu su juo.

 1. TEISINĖS TEISĖS

Bendrovė ir jos tiekėjai saugo tinkamą svetainės turinį, nuosavybės teisę ir susidomėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius produktus, paslaugas, medžiagas, informaciją ir informacijos, esančios svetainėje arba per ją, rinkinius, taip pat visus ir visus domenus ir subdomenai, dizainas, išdėstymas, grafika, programavimo kodas ir svetainės "išvaizda ir jaustis", autorinės teisės, prekių ženklai, paslaugų ženklai ir prekybinė apranga, visi jai atsirandantys prestižai ir visos kitos intelektinės nuosavybės ir nuosavybės teisės bet kokio pobūdžio visame pasaulyje. Jūs negalite keisti, dauginti, platinti, parduoti ar kurti išvestinių kūrinių pagal svetainę arba paskelbti bet kokį turinį iš svetainės į naujienų grupes, tinklaraščius, adresų sąrašus ar socialinių tinklų svetaines be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

Kartkartėmis galite pateikti mums pasiūlymus, komentarus, idėjas ar kitus atsiliepimus apie Svetainę arba apie produktus, paslaugas ar informaciją, pateikiamą Svetainėje ("grįžtamasis ryšys") Savo vardu ir savo kompanijos vardu jūs pripažįstate ir sutinkate, kad atsisakote visų teisių tokiame Atsiliepime, ir kad ši bendrovė, jos teisių perėmėjai ir įgaliotiniai gali laisvai naudoti, atskleisti ir kitaip komercializuoti ir naudoti tokį atsiliepimą be jokių ir visų reikalavimų konfidencialumo ar kitų apribojimų, įskaitant be apribojimų, siekiant tobulinti Bendrovės svetainę, produktus ir paslaugas.

 1. AUTORIŲ TEISĖS POLITIKA

Bendrovė gerbia trečiųjų šalių autorines teises. Jūs negalite naudoti tinklalapio, jei norite paskelbti, modifikuoti, platinti ar dauginti autorių teisių saugomus kūrinius be leidimo ar kitaip pažeisti trečiosios šalies autorių teises. Mūsų politika yra nutraukti naudotojų, kurie pakartotinai pažeidžia kitų autorių teises, sąskaitas, kai tinkamai praneša autorių teisių savininkas arba jo teisinis atstovas. Jei manote, kad jūsų autorių teisių saugomas kūrinys buvo paskelbtas arba naudojamas Svetainėje tokiu būdu, kuris yra autorių teisių pažeidimas, pateikite mūsų autorių teisių agentą (apibrėžtą toliau) raštu, kuriame pateikiama ši informacija: (i) fizinis arba elektroninis asmuo, įgaliotas veikti tariamai pažeistų autorių teisių savininko vardu; (ii) autorių teisių saugomo kūrinio identifikavimas (arba kelių darbų atveju - tokių darbų tipinis sąrašas), kuris, kaip teigė, buvo pažeistas; (iii) medžiagos, kuri tariamai pažeidžia autorių teises, identifikavimas ir tos medžiagos buvimo vieta; (iv) savo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą; (v) jūsų pareiškimas, kad esate sąžiningai įsitikinę, kad autorių teisių savininkas, jo atstovas ar įstatymas nesuteikė leidimo naudoti medžiagą skundžiamu būdu; ir (vi) jūsų pareiškimas, padarytas pagal bausmę už liudytojų pripažinimą, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad esate įgaliotas veikti tariamai pažeistų autorių teisių savininko vardu. Mūsų "autorių teisių agentas", norintis pranešti apie pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, gali gauti paštu: info@smartplay.com.

 1. ATSISAKYMAI

Svetainėje ir SUSIJUSIOS e-komercijos svetainė YRA PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA "IR" KAIP PRIEINAMA "pagrindu, ir visi naudojimasis tinklalapiu IR SUSIJUSIŲ e-komercijos svetainė yra" SAVO PAČIŲ RIZIKA. "Bendrovė nesudaro pareiškimų ar garantijų dėl bet kokios rūšies, NEI AIŠKIAI, DĖL SVETAINĖS IR SUSIJUSIŲ e-komercijos svetainė, arba produktus, paslaugas ar informaciją, pateiktą arba per svetainę ir SUSIJUSIOS e-komercijos svetainė, IR AIŠKIAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLAS, PAVADINIMAS, ARBA NEPAŽEIDIMAS. BENDROVĖ NEGARANTUOJA ARBA GARANTUOTI, KAD JŪSŲ NAUDOJIMAS SVETAINĖS IR SUSIJUSIŲJŲ E-PREKYBOS VIETA NEBŪS JUNGINIŲ ARBA KLAIDŲ BEI KLAIDŲ, ARBA KAD PRODUKTAI, PASLAUGOS AR INFORMACIJA, KURIOS TURI BŪTI, ARBA PER IEŠKĄ IR SUSIJUSIĄ ELEKTRONINIŲ PREKYBOS VIETA, TIKRINTA, VISIŠKAI, AUKŠČIAU, ARBA NEMOKAMA VIRUSŲ, PATIKRINTO KODO, TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAKEITIMAI.

VISIEMS KLIENTŲ PERKĖLIMAI PER E-KOMERCINĮ LANGYĮ TAIKOMI KLIENTO ONLINE PIRKIMUI TERMINAI IR SĄLYGOS, KURIUOSE BUVO PERDUODAMĄ PARDAVIMĄ, KURIOS TAIKOMOS TERMINUOSE PRIEINAMA PER SVETAINĘ AT www.smartplay.com.

VII. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

JOKIU ATVEJU ĮMONĖS AR JOS TIEKĖJAI neatsako jums ar kam nors kitam už bet kokią netiesioginę, specifinius, atsitiktinius, ĮSPĖJAMUOSIUS, baudžiamosios ar panašius nuostolius (įskaitant, be apribojimų, prarastą verslo, negautas pajamas, sugadinimas ar praradimas duomenis, arba KITA turtinės žalos), kylančių iš arba susijusių su šiomis Bendrosios sąlygos naudojimą, interneto svetainės arba JŲ NAUDOJIMAS, e-komercijos svetainę ar JŲ NAUDOJIMAS, produktų, paslaugų ar turima informacija arba per svetainę ar SUSIJUSIOS e-komercijos svetainė, Bet koks jūsų priimtas sprendimas ar veiksmai, kurių imamasi jums, ar bet kokio galingumo įvykio, nesąžiningų veiksmų ar kitų naudotojų ar trečiųjų šalių, ar kitų įvykių, neįtrauktų į mūsų pagrįstą kontrolę. APRIBOJIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS Šiame skyriuje taikomos KIEK LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, neatsižvelgiant į formą VEIKSMŲ, nesvarbu, ar DELIKTINE (įskaitant aplaidumą), atsakomybę be kaltės, žalos atlyginimo arba kitaip, IR NET JEI APIE GALIMYBĘ Tokie nuostoliai. Daugiau nei vieno reikalavimo ar komplekso egzistavimas nepadengs šio apribojimo. ŠIE APRIBOJIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS yra esminė šių Bendrųjų naudojimo sąlygas ir pirkimą internetu ir sąlygas, ir galioja ir įrišimo NET JEI bet kokią laikomas FAIL NORIMAS. TAM TIKRAIS VALSTYBĖMIS NESUTEIKTŲ TAM TIKRŲ GARANTIJŲ AR ŠALTINIŲ NUOSTOLIŲ ATSAKOMYBĖS, TAI TAIP NETAIKOMI JOKIOS TAIKOMOS ATSAKOMYBĖS.

VIII. ĮVAIRŪS

Reglamentuojantys teisės aktai. Svetainė yra patalpinta ir valdoma Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios Bendrosios naudojimo sąlygos ir santykiai tarp jūsų ir mūsų, susiję su jūsų prieiga prie Svetainės, susijusios elektroninės komercijos svetainės ir internetinių prekių pirkimo sąlygomis, naudojamos ir naudojamos vadovaujantis visais tikslais ir aiškinamos pagal įstatymus JAV valstijos Naujojo Džersio valstija, neatsižvelgdama į jokius įstatymų kolizijos principus, dėl kurių reikės taikyti skirtingos jurisdikcijos įstatymus.

Jurisdikcija ir vieta. Bet koks ginčas, veiksmas ar procesas, kylantis iš šių bendrųjų naudojimo sąlygų, internetinių prekių pirkimo sąlygų ir sąlygų, susijusių su jūsų prieiga prie Svetainės ar susijusios elektroninės komercijos svetainės ar naudojimosi jais, ar produktai, paslaugos ar prieinama informacija jums per tinklalapį, elektroninės prekybos svetainę ir internetinį pardavimo portalą turi būti pradėtas JAV valstijos teismui, Sent Luiso apygarda, Misūris arba, jei egzistuoja tinkama ir išskirtinė dalykų jurisdikcija, JAV apygardos teismas, esantis Rytų pusėje, Misūris . Jūs sutinkate su tokių teismų išimtiniu asmenine jurisdikcija ir vieta ir atsisakykite prieštaravimų, įskaitant, be apribojimų, bet kokį prieštaravimą, pagrįstą forum non conveniens; tačiau jei tai bus, tai neturės kliūčių ieškoti laikino ar nuolatinio teismo uždraudimo ar kitokio teisingo atlyginimo jums ar įpareigojimų atlyginti bet kokį kompetentingos jurisdikcijos teismą.

Asignavimai. Jūs negalite priskirti šių Bendrųjų naudojimo sąlygų arba "Pirkimo internetu" sąlygų arba perleisti ar perduoti bet kurią teisę ar pareigą pagal šias Bendrąsias naudojimo sąlygas arba "Pirkimo internetu sąlygas", visiškai ar iš dalies, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Bet koks bandymas perduoti ar perleisti yra negaliojantis nuo pradžios ir be jo. Pagal šias Bendrąsias naudojimo sąlygas ir (arba) Pirkimo internetu sąlygas, mes galime perduoti šias Bendrąsias naudojimo sąlygas arba "Pirkimo internetu sąlygas" arba bet kurią teisę ar pareigą, su jumis arba be įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, šios Bendrosios naudojimo sąlygos ir "Pirkimo internetu sąlygos" yra privalomos ir naudingos jums ir mums bei kiekvienam iš jūsų ir mūsų atitinkamų įpėdinių, administratorių, teisių perėmėjų ir leidimų.

Trečiųjų šalių naudos gavėjai. Niekas, nurodytas šiose Bendrųjų naudojimo sąlygose, aiškiai ar numanomai, nėra skirtas ar turi būti aiškinamas taip, kad suteiktų bet kokiai trečiajai šaliai teises ar teisių gynimo priemones pagal šias Bendrąsias naudojimo sąlygas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, atsakomybės atsisakymai ir apribojimai pagal šias Bendrąsias naudojimo sąlygas apima ir Bendrovę, jos akcininkus, direktorius, pareigūnus, darbuotojus, agentus, filialus, teisių perėmėjus, perleidėjus ir tiekėjus. Laikoma, kad visos nuorodos į bendrovę, susijusios su juo, apima tokius asmenis ir subjektus kaip trečiųjų šalių naudos gavėjus, turinčius teisę priimti visas jiems suteiktas išmokas.

Pakeitimas; Atsisakymas. Bet koks jūsų pataisymas ar mūsų atsisakymas dėl šių bendrųjų naudojimo sąlygų turi būti raštu ir pasirašytas tinkamai įgalioto bendrovės atstovo. Nė viena nuostata negali būti atšaukta dėl bet kokios šalies veiksmo, neveikimo ar žinių. Bet koks atsisakymas vienkartine tvarka neatleidžia nuo jokio kito ar vėlesnio muito ar pažeidimo.

Atskyrimas Jei bet kuri šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar netaikoma pagal galiojančius įstatymus, atitinkamos jurisdikcijos teismas pakeičia nuostatą, kad kuo labiau atitiktų tokios nuostatos tikslus pagal taikytiną teisę arba atskirtų nuo šios Bendrosios naudojimo sąlygos, jei toks pakeitimas nėra įmanomas, o likusios šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatos toliau galios.

Statyba. Šių Bendrųjų naudojimo sąlygų antraštės yra tik nuorodos tikslais ir neturi įtakos šių Bendrųjų naudojimo sąlygų reikšmei ar aiškinimui. Čia vartojamas terminas "įskaitant" reiškia "be apribojimų". Sąvokos "toliau", "čia", "čia" ir panašūs variantai reiškia šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, o ne bet kurį konkretų skirsnį.

Pilnas susitarimas. Šios Bendrosios naudojimo sąlygos, įskaitant Privatumo politiką, visas papildomas nuorodas, nurodytas čia, ir "Pirkimo internetu sąlygos", nustato visą šalių susitarimą dėl šio straipsnio dalyko ir pakeičia visas ankstesnes ir dabartines derybas ir susitarimai, rašytiniai ar žodiniai.

Jei turite klausimų apie svetainę ar šias Bendrąsias naudojimo sąlygas arba turite kitų klausimų ar komentarų dėl pirkimo internetu sąlygų, susisiekite su mumis el. Paštu info@smartplay.com..