Unikalny motyw wyścigowy, który losowo zamawia piłeczki 10

Dziesięć piłek (10) rozpoczyna każdą grę na szczycie toru i wprowadza się do toru po otwarciu bramy i włączeniu dmuchaw. Gdy kule poruszają się po torze, bramki arbitralnie zakłócają ruch kulki w celu odpowiedniego wymieszania. Po upływie ustalonego czasu (który kontrolujesz), brama na górze komory otwiera się i kulki spoczywają w tym samym miejscu, w którym wystartowały. Kule są następnie wypuszczane pojedynczo w celu automatycznej identyfikacji numerów za pomocą systemu RFID. Następnie są prezentowane pionowo w ich numerowanych pozycjach.

  • Atrakcyjność wizualna dzięki dużej prędkości kulek poruszających się po torze
  • Zaprojektowany dla kulek o średnicy 40mm
  • Zapowiedzi, miksy powietrzne i wyświetla wygrywające piłki 10
  • Tor wyścigowy nie ma fizycznego włączenia maszyny
  • Każda maszyna jest wyposażona w SmartController i może być obsługiwana za pomocą SmartSQL Server SmartSQL, Solution Workstation lub oprogramowania opracowanego przez klienta.