Smartplay får ISO-certifiering

Redan från början fokuserade Smartplay-grundarna på att tillfredsställa kunden med en kvalitetsprodukt. Faktum är att vi ibland betjänar traditionella maskiner som har varit i kontinuerlig drift i femton eller fler år. Så det var naturligt att så småningom söka officiellt erkännande för vårt arbete genom att följa ISO 9001: 2008-certifiering. Processen med att förbereda ...