Ett unikt visuellt med tvåarmiga vapen som rör sig i motsatta riktningar

Criterion II-lotto-maskinen har blivit standard i mekaniska blandningsdragningsmaskiner med fasta gummibollar. Två uppsättningar roterande blandarmar som rör sig i motsatta riktningar torkar bollarna i blandningskammaren. Kriteriet II är tillgängligt med automatiskt systemnummerigenkänning.

  • Blandningstyp: Mekanisk blandning 100 eller fler bollar (bestäms av bollställkapacitet)
  • Bolltyp: 40mm diameter gummi, skum eller SmartBalls
  • Bolldragningsskärm: Upp till 8-bollar (80 för bingo)
  • Automation: Manuell eller automatisk dragning. RFID redo