Custom Price Wheel Design och Fabrication för lotteri, spel och kampanjer

Smartplay har konstruerat och tillverkat anpassade prishjul för dussintals kunder över hela världen. Vi förstår lotteri, spel och tv-branscher och kan arbeta med ditt team för att designa ett prishjul som uppfyller dina visuella mål och budget. Standardhjulskonstruktioner finns tillgängliga kan anpassas på flera sätt. Eller vi kan skapa något riktigt unikt.

  • Anpassa design och funktioner för att möta dina mål
  • Inkorporera den senaste belysningen, IoT, RFID och fjärrdriftsteknik
  • Design, tillverkning och programmering av alla under ett tak
  • Anpassade hjul har certifierats i flera lotterijurisdiktioner

Begär mer information eller prissättning på anpassade prishjul

PR-hjul för Virginia Lottery. Hjulytorna är utbytbara.