Sedan 1993 har Smartplay levererat traditionella och digitala dragsystem till över 400-lotterier i 114-länder.

Många av våra lotterikunder använder både mekaniska och digitala system för sina spel. Vårt fokus fortsätter att leverera högsta kvalitet och innovation till den traditionella lotterisektorn.

Kriterium II - Kanadensisk Lotteri
lösning-systemet
digital-screengrab3

Design och tillverkning av traditionella mekaniska lotteri ritmaskiner

Med över 2000 lotteri maskiner i drift över hela världen är Smartplay ledande inom design och tillverkning av traditionell lotteri utrustning. MER

Automatisera dina traditionella lotteritraktioner

Smartplay Solution System ger dig kraft och flexibilitet för att automatisera dina lotterytraktioner och generera automatiska rapporter. MER

Digital Draw Systems för dina Primära eller Mid-Day Lottery Games

Origin är en kombinerad hårdvara / mjukvarulösning för att maximera säkerheten, vilket ger snabbhet och flexibilitet att använda dina digitala dragningar som ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. MER