Smartplay International Inc.

Allmänna användarvillkor för webbplatsen

Senast uppdaterad: 30 SEPTEMBER 2020

 1. INLEDNING

Välkommen till den offentliga webbplatsen ("Webbplats") Smartplay International Inc. (nedan kallad"Företag, ""We, "Eller"Us"Och den relaterade termen"Vår”). Läs dessa allmänna användarvillkor noggrant. Dessa allmänna användarvillkor anger lagligt bindande villkor och reglerar webbplatsen samt alla funktioner, funktioner, applikationer, innehåll, produkter och tjänster som görs tillgängliga av oss på eller via webbplatsen. Genom att komma åt eller använda webbplatsen, på uppdrag av dig och ditt företag, accepterar du och accepterar att vara lagligt bunden av dessa allmänna användarvillkor.

Integritetspolicy; Ytterligare villkor.  Dessa allmänna användarvillkor inkluderar de villkor som anges i detta dokument samt vår integritetspolicy, som finns på vissa delar av webbplatsen och produkt erbjudanden kan vara föremål för ytterligare villkor som har lagts upp av oss på webbplatsen eller på annat sätt tillgängliga av oss till dig, inklusive men inte begränsat till de köpvillkor som finns på www.smartplay.com. Din tillgång till och användning av webbplatsen är villkorad av att du accepterar sådana ytterligare villkor.

Ändringar i dessa allmänna användarvillkor.  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna användningsvillkor då och då. Alla ändringar ska gälla när de publiceras av oss på webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängliga för dig. Din åtkomst till och användning av webbplatsen efter att vi har ändrat dessa allmänna användarvillkor ska innebära att du accepterar de ändrade villkoren. Det förblir ditt ansvar att granska dessa allmänna användarvillkor regelbundet för att säkerställa att du är uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakta oss.  Om du har frågor om dessa Allmänna Användarvillkor eller andra frågor eller kommentarer angående Webbplatsen, kontakta oss på info@smartplay.com.

 1. WEBSITE ANVÄNDNING

Behörighet, representationer.  Genom att använda och använda Webbplatsen representerar och garanterar du att: (a) du har läst och förstått, och accepterar att följa och vara bunden av dessa allmänna användarvillkor (b) eventuell registreringsinformation som du skickar till oss är och kommer att uppdateras av dig att förbli, sanningsenlig, fullständig och korrekt; och (c) din tillgång till och användning av webbplatsen inte, och ska inte, bryta mot tillämpliga lagar i din lokala jurisdiktion.

Onlineköp.  Företagets aktiva kunder kan få tillgång till vissa funktioner och funktionalitet hos vår hemsida för online-inköp ("E-handelswebbplats”), Vilket gör det möjligt för våra kunder att köpa våra produkter online eller andra funktioner och funktioner. Varje kundinloggningskonto får endast användas av en auktoriserad anställd som utsetts av dig via din auktoriserade administratör och får inte delas med andra individer eller enheter. Du är ensam ansvarig för att välja, ändra och upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du samtycker till att meddela företaget omedelbart om du misstänker obehörig användning av ditt konto eller åtkomst till ditt användarnamn eller lösenord, eller om ditt användarnamn eller lösenord behöver ändras. Vi kommer inte att vara ansvariga eller ansvariga för att du inte underrättar oss om det eller för eventuella skador du kan drabbas av på grund av detta eller någon annan obehörig användning av webbplatsen under ditt konto. Alla onlineköp av produkter som våra kunder använder via e-handelswebbplatsen, utöver bestämmelserna i dessa allmänna användningsvillkor, omfattas av villkoren för online-köp som finns på www.smartplay.com. Om eventuella bestämmelser i dessa Allmänna Användarvillkor strider mot några bestämmelser i Köpvillkoren för Online, kommer bestämmelserna i Köpvillkoren för Online att styra.

Tillåtna och förbjudna aktiviteter.  Du kan använda webbplatsens offentliga områden för att lära dig mer om Vårt företag och Våra produkt erbjudanden. Du får inte:

 • försöka få obehörig tillgång till någon annan persons konto eller företagskundens sidor på E-handelswebbplatsen eller andra privata områden på webbplatsen;
 • Använd webbplatsen för reklam, reklam eller andra kommersiella ändamål, utom i sådana forum (om sådana finns) där sådana aktiviteter uttryckligen är tillåtna.
 • sända "skräppost", "kedjebrev", "pyramidscheman", "skräppost" eller andra oönskade massutskick eller kommunikation;
 • Använd automatiska medel, inklusive men inte begränsat till, skript, spindlar, robotar, sökrobotar eller datautvinningsverktyg, för att lägga innehåll till eller hämta innehåll från webbplatsen.
 • engagera sig i någon aktivitet som stör, minskar kvaliteten på, stör prestandan hos eller försvårar webbplatsens funktionalitet;
 • efterlikna en företrädare för företaget eller en annan webbplatsanvändare
 • "Stjälka" eller på annat sätt trakassera någon eller kontakta någon användare som inte specifikt har bett kontaktas.
 • bedriva eller främja någon aktivitet, eller lägga upp eller överföra innehåll som är olagligt, hotande, kränkande, stötande, obscent, trakasserande, ärekränkande, vilseledande, falskt, vilseledande, felaktigt, osäkert, invaderande av andras integritet, eller äventyrar minderåriga i på något sätt
 • främja diskriminering på grund av ras, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller civilstånd, eller hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ eller
 • Otillåtna eller kränka upphovsrätten, varumärkena, affärshemligheter, patent eller annan immateriell äganderätt eller äganderätt, integritetsskydd eller publicitet eller andra tredje parts rättigheter eller bryta mot avtalsförhållanden, skyldigheter eller annan skyldighet eller skyldighet .

Användarkonflikter.  Vi uppmuntrar dig att rapportera missbruk av webbplatsen eller överträdelse av dessa allmänna användningsvillkor av andra användare. Trots det ovanstående är du ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare på webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka aktiviteter och kommunikation på webbplatsen och att vidta åtgärder där vi anser det vara lämpligt, enligt vårt eget gottfinnande.

Uppsägning.  Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av webbplatsen och tillhörande e-handelswebbplats när som helst och av någon anledning och / eller vidta andra åtgärder, med eller utan förvarning till dig om du bryter mot någon bestämmelse i dessa allmänna villkor Användning eller använd webbplatsen och / eller tillhörande e-handelswebbplats på ett sätt som det inte är tänkt att använda.

Skadeersättning.  Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Bolag, dess aktieägare, styrelseledamöter, anställda, agenter, medlemsförbund, efterträdare, tilldelningar och leverantörer skadelösa från och mot alla krav, krav, handlingar, skador, skulder, förluster, böter, påföljder , domar, utmärkelser, uppgörelser, kostnader och kostnader (inklusive rimliga advokatkostnader och juridiska kostnader) som uppstår till följd av eller helt eller delvis resulterar i din överträdelse av dessa Allmänna Användarvillkor, Köpvillkoren för Online, din missbruk av Webbplatsen och / eller tillhörande e-handelswebbplats eller din faktiska eller påstådda kränkning av gällande lag eller rättigheter för en annan person eller enhet.

III. LÄNKAR TILL TREDJEPARTSSIDOR

Webbplatsen kan innehålla länkar till Internet- eller mobilwebbplatser som inte ägs eller drivs av oss, inklusive till webbplatser som innehåller företag, produkter, tjänster eller nyheter som kan vara av intresse eller till sidor som vi har på YouTube, Facebook, Twitter eller andra sociala mediasidor. . Inkluderingen av dessa länkar ska inte tolkas som någon form av anslutning, sponsring, godkännande eller godkännande. När du besöker en tredje parts internet- eller mobilwebbplats gör du det på egen risk. Vi tar inget ansvar för information, produkter eller tjänster som är tillgängliga på eller via någon tredje parts internet- eller mobilwebbplats, eller för åtgärder som du eller andra har vidtagit i samband med detta.   

 1. ÄGANDERÄTT

Företaget och dess leverantörer förbehåller sig all rätt, äganderätt och intresse på och till webbplatsen, inklusive men inte begränsat till alla produkter, tjänster, material, information och sammanställningar av information som finns på eller via webbplatsen, samt alla domäner och underdomäner, design, layout, grafik, programmeringskod och “utseende och känsla” på webbplatsen, upphovsrätt, varumärken, servicemärken och handelsklädsel tillhörande, all goodwill som härrör från, och alla andra immateriella rättigheter och äganderätt av någon natur över hela världen förkroppsligad däri. Du får inte modifiera, reproducera, distribuera, sälja eller skapa härledda verk baserat på webbplatsen, eller publicera något innehåll från webbplatsen till nyhetsgrupper, bloggar, e-postlistor eller sociala nätverkssajter utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Ibland kan du ge oss förslag, kommentarer, idéer eller annan feedback för webbplatsen eller de produkter, tjänster eller information som finns på webbplatsen (“Återkoppling“). Du bekräftar och godkänner, på uppdrag av dig själv och ditt företag, att du avstår från alla rättigheter i sådan återkoppling, och att företaget, dess efterträdare och uppdrag ska vara fritt att använda, avslöja och på annat sätt kommersialisera och utnyttja sådan återkoppling utan alla anspråk av eller monetära skyldigheter gentemot dig eller äganderätt, sekretess eller andra begränsningar av något slag, inklusive utan begränsning för ändamål att utveckla förbättringar av företagets webbplats, produkter och tjänster.

 1. COPYRIGHT POLICY

Företaget respekterar tredje parts upphovsrätt. Du får inte använda webbplatsen för att publicera, modifiera, distribuera eller reproducera några upphovsrättsskyddade verk utan tillstånd eller för att på annat sätt bryta mot tredje parts upphovsrätt. Det är vår policy att avsluta konton för användare som upprepade gånger bryter mot andras upphovsrätt efter mottagande av korrekt anmälan från upphovsrättsinnehavaren eller dess juridiska ombud. Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade verk har publicerats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen skicka vårt upphovsrättsagent (definierat nedan) ett skriftligt meddelande som innehåller följande information: (i) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset som påstås överträdas; (ii) identifiering av det upphovsrättsskyddade verket (eller i fallet med flera verk, en representativ lista över sådana verk) som påstås ha överträtts; (iii) identifiering av det material som påstås vara intrång, och platsen för det materialet; (iv) din adress, telefonnummer och e-postadress; (v) ett uttalande från dig om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och (vi) ett uttalande från dig, som görs på grund av mened, att informationen i anmälan är korrekt och att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset som påstås kränks. Vår “Copyright Agent” för meddelande om anspråk på upphovsrättsintrång kan nås via e-post: info@smartplay.com.   

 1. ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN OCH TILLGÅNGEN E-HANDELSSÄTT TILLHANDAHÅLLS PÅ "AS IS" OCH "SÅ TILLGÄNGLIG" GRUND, OCH ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TILLGÅNGEN E-HANDELSSIDA ÄR "PÅ DIN EGEN RISK." FÖRETAGET GÖR INGEN UTFÖRANDE ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, BETRÄFFANDE WEBBPLATSEN OCH TILLHÖRANDE E-HANDELSSIDA, ELLER PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION GÖR TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN OCH ASSOCIERAD EKONOMISK RÄTT FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL ELLER IKKE ÖVERTRÄDELSE. FÖRETAGET UTGIVER INTE ELLER GARANTERAR ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TILLGÅNGEN E-HANDELSSIDA KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER FELFRITT, ELLER ATT NÅGRA PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN OCH FÖRETAGET SOM ÄR EN SÄRSKILD NÖJAKTIGT, KOMPLETT, UPPDATERAT, ELLER FRI FRÅN VIRUS, MALICIOUS KOD, TYPOGRAFISKA FEL ELLER ÄNDRING AV TREDJE PARTER.

Alla kund inköpen via e-handelsplats ÄR BELAGDA MED kunden Onlineköp VILLKOR I FÖREKOMST VID tidpunkten för försäljningen vilka termer är tillgängliga via webbplatsen hos www.smartplay.com.

VII. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

FÖRETAGET ELLER DETNA LEVERANTÖRER SKALL INTE HÄNTA ANSVARAS FÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR INDIREKT, FÖLJANDE, SPECIAL, HÄNDELIG, EXEMPEL, PUNITIV ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING TAPT FÖRETAG, TAPTA FÖRVALT, SKADA ELLER SKADA ELLER SKADA ELLER SKADA ELLER SKADA PÅ FEL ANDRA PECUNIÄRA FÖRluster som uppstår på grund av eller relaterade till dessa ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR, WEBBPLATSEN ELLER ANVÄNDNING DÄR, E-HANDELSSIDAN ELLER ANVÄNDNING DÄR, PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION TILLGÄNGLIG PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN ELLER ASSOCIAT NÅGOT BESLUT FÖR ELLER HANDLING FÖR DIG I TILLFÄLLET DÄR, ELLER NÅGOT HÄNDELSHÄNDELSE, HANDLINGAR AV UTSLÄPP ELLER ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PARTER, ELLER ÖVRIGA HÄNDELSER UTANFÖR VÅR RISONBART KONTROLL. ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER MAXIMALT OMFATT TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, Oavsett handlingsformen, Oavsett om det är i avtal, skadestånd (inklusive försummelse), strikt ansvarsförmåga, skadeståndsansvar, annan skadeståndsskyldighet, skadeståndsskyldighet eller annan säkerhet SÅDAN SKADOR. FÖREBJUDANDET AV MER ÄN EN FÖRSÄLJNING ELLER DRÄKT UTÖKAR INTE DENNA BEGRÄNSNING. DENNA BEGRÄNSNINGAR FÖR ANSVAR ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV DENNA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR OCH ONLINE-KÖPVILLKOREN OCH VILLKOR, OCH SKAL GELDA OCH BINDANDE ÄVEN OM NÅGON RÄTTSÄTTNING ANSVARAS FÖLJA DET VÄSENTLIGA SYFTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGEN AV VISSA GARANTIER ELLER TYPER AV SKADOR, OCH KAN SÅDAN FRISKRIVNING INTE GÄLLA FÖR DIG.

VIII. DIVERSE

Gällande lag.  Webbplatsen är värd och drivs i USA. Dessa allmänna användarvillkor och förhållandet mellan dig och oss i samband med din åtkomst till och användning av webbplatsen, tillhörande e-handelswebbplats och onlineköpsvillkoren ska regleras av och tolkas för alla ändamål i enlighet med lagarna staten New Jersey, USA, utan hänsyn till några principer om lagkonflikter som skulle kräva tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion.

Jurisdiktion och plats.  Tvister, åtgärder eller förfaranden som uppstår på grund av eller relaterade till dessa allmänna användarvillkor, köpvillkoren online, din tillgång till eller användning av webbplatsen eller tillhörande e-handelswebbplats eller de produkter, tjänster eller information som görs tillgänglig till dig via webbplatsen, e-handelswebbplatsen och onlineförsäljningsportalen ska inledas vid de statliga domstolarna i St. Louis County, Missouri eller, om det finns korrekt och exklusiv behörighet, den amerikanska tingsrätten för östra distriktet Missouri . Du samtycker härmed till exklusiv personlig behörighet och plats för sådana domstolar och avstår från alla invändningar mot detta, inklusive utan begränsning alla invändningar baserade på forum non conveniens; förutsatt att det ovanstående inte hindrar oss från att söka tillfällig eller permanent förbudsförbud eller annan rättvis avlastning mot dig eller tvinga dina ersättningsskyldigheter i någon behörig domstol.

Uppgifter.  Du får inte tilldela dessa allmänna användarvillkor eller online-köpvillkoren eller överlåta eller delegera någon rättighet eller skyldighet enligt dessa allmänna användarvillkor eller online-köpvillkoren, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla försök till uppdrag eller delegering ska vara ogiltiga från början och utan verkan. Vi kan tilldela dessa Allmänna Användningsvillkor eller Online Köpvillkor eller någon rättighet eller skyldighet enligt dessa Allmänna Användningsvillkor och / eller Online Köpvillkor, med eller utan meddelande till dig. Med förbehåll för det ovanstående är dessa allmänna användningsvillkor och onlineköpsvillkoren bindande för och till förmån för dig och oss och var och en av dina och våra respektive arvingar, administratörer, efterträdare och tillåtna uppdrag.

Tredje partens stödmottagare. Ingenting i dessa allmänna användarvillkor, uttryckt eller underförstått, är avsett eller ska tolkas för att ge någon tredje part några rättigheter eller åtgärder enligt eller på grund av dessa allmänna användarvillkor. Trots ovanstående ska ansvarsfriskrivningarna och begränsningarna av ansvar enligt dessa allmänna användningsvillkor omfatta företaget, dess aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, ombud, dotterbolag, efterträdare, uppdrag och leverantörer. Alla hänvisningar till företaget i samband därmed ska anses inkludera sådana personer och enheter som tredjepartsmottagare som har rätt att acceptera alla förmåner som ger dem.

Ändring; Undantag.  Alla ändringar av dig eller avstående från oss om dessa allmänna användningsvillkor måste vara skriftliga och undertecknade av en behörig representant för företaget. Ingen bestämmelse får undantas av någon handling, underlåtenhet eller kunskap från en part. Avstående vid ett tillfälle ska inte utgöra ett avstående från någon annan eller efterföljande skyldighet eller överträdelse.

Ogiltighet.  Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor är bestämd att vara ogiltig eller inte verkställbar enligt gällande lag, ska bestämmelsen ändras av en domstol med behörig behörighet för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt gällande lag eller avskiljas från Dessa allmänna användarvillkor om sådan ändring inte är möjlig, och de återstående bestämmelserna i dessa Allmänna Användarvillkor ska fortsätta i full kraft och effekt.

Konstruktion.  Bildtexterna i dessa allmänna användarvillkor är endast för referensändamål och påverkar inte innebörden eller tolkningen av dessa allmänna användarvillkor. Uttrycket "inklusive" som det används häri betyder "inklusive utan begränsning." Termerna "nedan", "häri", "härifrån" och liknande variationer betyder dessa allmänna användarvillkor som helhet och inte något särskilt avsnitt.

Hela avtalet.  Dessa allmänna användarvillkor, inklusive sekretesspolicyen, eventuella ytterligare villkor som häri hänvisas till och försäljningsvillkoren för köp och försäljning på nätet, anger hela parternas överenskommelse om ämnet och ersätter alla tidigare och samtidigt förhandlingar och avtal, skriftliga eller muntliga.

 

Om du har frågor om webbplatsen eller dessa allmänna användarvillkor eller har några andra frågor eller kommentarer angående köpvillkoren, kontakta oss via e-post på info@smartplay.com.

 

FÖR URSPRUNGLIGA PORTALANVÄNARE, SE YOUTUBE VILLKOR FÖR SERVICEPOLITIK HÄR