ภาพลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับแขนกลผสมแบบ Dual Moving In Opposite Directions

เครื่องเกณฑ์ล็อตเตอรี่ II กลายเป็นมาตรฐานในเครื่องผสมแบบผสมโดยใช้ลูกกลิ้งที่เป็นของแข็งสองชุดของแขนผสมหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามเกลือกกลิ้งลูกบอลในห้องผสม เกณฑ์ที่สองมีอยู่ในระบบจำแนกหมายเลขอัตโนมัติของ Solution System

  • ประเภทของการผสม: การผสมทางกล 100 หรือมากกว่าลูก (พิจารณาจากความจุชั้นวางลูก)
  • ประเภทบอล: เส้นผ่าศูนย์กลาง 40mm โฟมหรือ SmartBalls
  • การแสดงลูกบอล: ถึงลูก 8 (80 สำหรับบิงโก)
  • อัตโนมัติ: วาดด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ RFID พร้อมแล้ว