เครื่องวาด Phoenix II ที่ออกแบบให้มีสองห้องในตู้เดียวสามารถทำงานโดยอัตโนมัติหรือโต้ตอบได้

ห้องขนาดใหญ่ออกแบบมาเพื่อผสมลูกบอลได้ถึง 80 ลูกและเลือกได้สูงสุด 6 ลูก ห้องที่เล็กกว่าจะมีความยืดหยุ่นทำให้สามารถแสดงลอตเตอรี่และผสมได้สูงสุด 15 ลูกและเลือก 1 ลูก

คุณสมบัติการใช้งาน

  • พร้อมใช้งานในการทำงานแบบโต้ตอบหรืออัตโนมัติ
  • ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคล / สูตรเกม:
  • ระยะเวลาการผสม
  • จำนวนลูกที่เลือก
  • ช่วงเวลาระหว่างลูกบอลที่เลือก