การรวมกันของโปรแกรมเมอร์วิศวกรช่างไม้และช่างฝีมือที่ไม่เหมือนใครของ Smartplay สามารถนำเสนอสิ่งที่คุณฝันถึงได้

มีความคิดที่ดีสำหรับเกมการแข่งขันหรือการโปรโมตครั้งต่อไปหรือไม่? ด้วยทีมเทคโนโลยีวิศวกรรมและการประดิษฐ์ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวทำให้เรามีความคิดที่ยิ่งใหญ่ของคุณและเราสามารถช่วยนำไปสู่ชีวิตได้

  • การออกแบบและพัฒนาแนวคิดเกม
  • การผลิตเกม
  • การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
  • การดำเนินการจากระยะไกลและ IoT
  • สร้างเกมที่กำหนดเองในไม้โลหะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์