อิงค์ Smartplay อิงค์

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์

แก้ไขล่าสุด: 22 อาจ 18

 1. บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณะ ("เว็บไซต์") Smartplay International Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า"ข้อมูลบริษัท, ""We," หรือ "Us"และคำที่เกี่ยวข้อง"ของเรา“) โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้อย่างละเอียด ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายและควบคุมเว็บไซต์รวมทั้งคุณลักษณะฟังก์ชันการใช้งานเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่เรามีให้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ในนามของคุณและ บริษัท ของคุณคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงการใช้งานทั่วไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว; ข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งอยู่ในบางพื้นที่ของเว็บไซต์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่โพสต์โดยเราทางเว็บไซต์หรือในรูปแบบอื่น ๆ โดยคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อออนไลน์ที่อยู่ที่ www.smartplay.com. การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณและการใช้งานเว็บไซต์จะมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเหล่านี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขใด ๆ จะมีผลเมื่อโพสต์โดยเราบนเว็บไซต์หรือในทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่าน การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่เราได้แก้ไขข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้จะต้องระบุถึงการยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปหรือคำถามอื่น ๆ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อเราที่ info@smartplay.com

 1. ใช้ WEBSITE

การมีสิทธิ์เข้าร่วมการเป็นตัวแทน ในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) คุณได้อ่านและเข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (ข) ข้อมูลการลงทะเบียนใด ๆ ที่คุณส่งให้กับเราเป็นและจะได้รับการอัปเดตโดยคุณเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง และ (c) การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ

ซื้อออนไลน์ ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ของ บริษัท อาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงคุณลักษณะและฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ของเราสำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์ ("ไซต์อีคอมเมิร์ซ") ทำให้ลูกค้าของเราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเราหรือคุณสมบัติและฟังก์ชันอื่น ๆ ได้ บัญชีล็อกอินของลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้งานได้เฉพาะโดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งคุณได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถแชร์กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการเลือกเปลี่ยนและรักษาความเป็นส่วนตัวของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีหากสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเข้าถึงชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณหรือหากชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความล้มเหลวใด ๆ จากคุณในการแจ้งให้เราทราบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวหรือการใช้เว็บไซต์ภายใต้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทางออนไลน์โดยลูกค้าของเราที่ใช้ไซต์อีคอมเมิร์สนอกเหนือจากข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานทั่วไปเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการออนไลน์ที่มีอยู่ที่ www.smartplay.com. ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้ขัดแย้งกับบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการการสั่งซื้อออนไลน์บทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการการสั่งซื้อออนไลน์จะมีการควบคุม

กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตและต้องห้าม คุณสามารถใช้พื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ของเราและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา คุณอาจจะไม่:

 • พยายามเข้าถึงบัญชีบุคคลอื่นหรือหน้าลูกค้าของ บริษัท ภายใต้ไซต์อีคอมเมิร์ซหรือพื้นที่ส่วนตัวอื่น ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อการโฆษณาส่งเสริมการขายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ ยกเว้นในฟอรัมเหล่านั้น (ถ้ามี) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง
 • ส่ง "อีเมลขยะ" "จดหมายลูกโซ่" "แผนพีระมิด" "สแปม" หรือจดหมายหรือการติดต่อสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
 • ใช้วิธีอัตโนมัติรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสคริปต์สไปเดอร์หุ่นยนต์โปรแกรมรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือการทำเหมืองข้อมูลเพื่อโพสต์เนื้อหาไปหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดขวางลดคุณภาพขัดขวางการทำงานของหรือขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์
 • ปลอมตัวเป็นตัวแทนของ บริษัท หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 • "ก้าน" หรือคุกคามคนอื่นหรือติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ขอให้ติดต่อ;
 • มีส่วนร่วมหรือโปรโมตกิจกรรมใด ๆ หรือโพสต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมายข่มขู่ล่วงละเมิดรังควานลามกอนาจารข่มขู่หมิ่นประมาทหลอกลวงเท็จทำให้เข้าใจผิดไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรืออันตรายต่อผู้เยาว์ อย่างไรก็ตาม;
 • ส่งเสริมการแบ่งแยกเชื้อชาติเชื้อชาติศาสนาเพศรสนิยมทางเพศความทุพพลภาพอายุหรือสถานภาพสมรสหรือความเกลียดชังหรือการทำร้ายร่างกายใด ๆ กับกลุ่มหรือบุคคลใด หรือ
 • ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ สิทธิส่วนบุคคลหรือการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือละเมิดใด ๆ ตามสัญญาหน้าที่ความไว้วางใจหรือหน้าที่ทางกฎหมายหรือข้อผูกมัดใด ๆ .

ข้อพิพาทของผู้ใช้ เราสนับสนุนให้คุณรายงานการละเมิดเว็บไซต์หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเหล่านี้โดยผู้ใช้รายอื่น ๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ แต่จะไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบกิจกรรมและการสื่อสารบนเว็บไซต์และดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมตามดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การสิ้นสุด เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานเว็บไซต์และเว็บไซต์อีคอมเมิร์สเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตามและ / หรือดำเนินการอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้ ของการใช้หรือใช้เว็บไซต์และ / หรือไซต์อีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจให้ใช้

การทำขวัญ คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและรักษา บริษัท ผู้ถือหุ้นกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนตัวแทน บริษัท ผู้สืบทอดและผู้จัดจำหน่ายที่เป็นอันตรายต่อข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องการกระทำความเสียหายความรับผิดความสูญเสียค่าปรับบทลงโทษ (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์การใช้ในทางที่ผิดของคุณ เว็บไซต์และ / หรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์สที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่น

III เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยเรารวมถึงไซต์ที่มี บริษัท ผลิตภัณฑ์บริการหรือข่าวสารที่อาจเป็นที่สนใจหรือหน้าเว็บที่เราดูแลใน YouTube, Facebook, Twitter หรือเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ . การรวมลิงก์เหล่านี้ไม่ควรตีความว่าเป็นการเชื่อมโยงการสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติใด ๆ เมื่อคุณเข้าถึงไซต์อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่สามคุณจะเสี่ยงต่อการเป็นเจ้าของ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่สามหรือเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. สิทธิในทรัพย์สิน

บริษัท และซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผลิตภัณฑ์บริการวัสดุข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ตลอดจนโดเมนใด ๆ และทุก โดเมนย่อยการออกแบบเลย์เอาต์กราฟิกรหัสโปรแกรมและ "รูปลักษณ์และความรู้สึก" ของเว็บไซต์ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการให้บริการและชุดอุปกรณ์การค้ารวมทั้งค่าความนิยมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด ของธรรมชาติใด ๆ ทั่วโลกที่มีอยู่ในนั้น คุณไม่สามารถแก้ไขทำซ้ำแจกจ่ายขายหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือโพสต์เนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ไปยังกลุ่มข่าวสารบล็อกรายชื่อผู้รับจดหมายหรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

บางครั้งคุณอาจให้คำแนะนำข้อคิดเห็นแนวคิดหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ("ข้อเสนอแนะ“) คุณยอมรับและตกลงในนามของตัวคุณเองและ บริษัท ของคุณว่าคุณละทิ้งสิทธิ์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะดังกล่าวและ บริษัท ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายของตนจะมีอิสระในการใช้เปิดเผยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยปราศจากการเรียกร้องใด ๆ โดยหรือภาระผูกพันทางการเงินแก่คุณหรือกรรมสิทธิ์ความลับหรือข้อ จำกัด อื่น ๆ ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงจุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท

 1. นโยบายลิขสิทธิ์

บริษัท เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อโพสต์แก้ไขแจกจ่ายหรือทำซ้ำผลงานที่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม นโยบายของเราในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ ๆ ของผู้อื่นเมื่อได้รับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนตามกฎหมาย หากคุณเชื่อว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณได้รับการโพสต์หรือใช้งานบนเว็บไซต์ในรูปแบบที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดให้ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเรา (ระบุไว้ด้านล่าง) พร้อมด้วยหนังสือแจ้งซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้: (i) ลายเซ็นทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด (ii) การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ (หรือในกรณีของงานหลายรายการซึ่งเป็นตัวแทนของผลงานดังกล่าว) อ้างว่าได้รับการละเมิด (iii) ระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดและตำแหน่งของวัสดุนั้น (iv) ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ (v) ข้อความที่คุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่บ่นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย และ (vi) คำแถลงโดยคุณภายใต้การลงโทษที่เป็นการเท็จว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด "ตัวแทนลิขสิทธิ์" สำหรับการบอกกล่าวการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่: info@smartplay.com

 1. ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ของอี - คอมเมิร์ซและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มีอยู่" และการใช้งานเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็น "ความเสี่ยงของคุณเอง" บริษัท ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเว็บไซต์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่าการรับประกันใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการทำกำไรความสามารถพิเศษสำหรับบางกรณี วัตถุประสงค์ภาพหรือการไม่ล่วงเกิน บริษัท ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ของคุณจะใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทันเวลาหรือปราศจากไวรัส, รหัสที่เป็นอันตราย, ข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่สาม

ลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสั่งซื้อและเงื่อนไขการซื้อขายออนไลน์ของลูกค้าในขณะที่ขายสินค้าซึ่งสามารถเข้าถึงข้อกำหนดได้โดยผ่านเว็บไซต์ของ AT www.smartplay.com

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท หรือผู้จัดจำหน่ายของ บริษัท จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษอุบัติเหตุความผิดพลาดหรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด การสูญเสียผลกำไรสูญเสียความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลหรือ การสูญเสียทางการเงินอื่น ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทั่วไปในการใช้เว็บไซต์หรือใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำหรือกระทำโดยคุณโดยเหตุนี้หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนเหตุสุดวิสัยหรือผู้ใช้หรือบุคคลอื่นหรือความรอบคอบอื่นใดนอกเหนือจากการควบคุมที่เหมาะสมของเรา ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้จะใช้กับขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าในสัญญาการฉ้อโกง (รวมถึงความประมาท) ความรับผิดขั้นสุดท้ายการชดใช้ค่าเสียหายหรืออื่น ๆ และแม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ ความเสียหายดังกล่าว การมีอยู่มากกว่าหนึ่งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะจะไม่ขยายข้อ จำกัด นี้ ข้อ จำกัด เหล่านี้เกี่ยวกับความรับผิดเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อออนไลน์และจะมีผลและผูกพันแม้ในกรณีที่มีการช่วยเหลือใด ๆ ที่จะล้มเหลวในวัตถุประสงค์เฉพาะของตน บางประเทศไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภทหรือบางประเภทของความเสียหายและข้อจำกัดความรับผิดชอบดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ

VIII เบ็ดเตล็ด

กฎหมายที่บังคับใช้. เว็บไซต์เป็นเจ้าภาพและดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปและความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เว็บไซต์อีคอมเมิร์ชที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการให้บริการการสั่งซื้อออนไลน์จะอยู่ภายใต้และตีความเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดตามกฎหมาย ของรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายที่ขัดกันซึ่งจะต้องมีการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น

เขตอำนาจศาลและสถานที่ ข้อพิพาทการดำเนินการหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อออนไลน์การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์หรือไซต์อีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องหรือผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ ให้กับคุณผ่านทางเว็บไซต์ไซต์อีคอมเมิร์สและพอร์ทัลการขายทางออนไลน์จะเริ่มขึ้นในศาลของรัฐ St. Louis County Missouri หรือหากศาลมีอำนาจพิจารณาคดีที่เหมาะสมและมีอำนาจเหนือศาลเขตอำนาจศาลในเขตตะวันออกของรัฐมิสซูรี่ . คุณยินยอมให้เขตอำนาจศาลเฉพาะตัวและสถานที่ของศาลดังกล่าวและยกเว้นการคัดค้านใด ๆ ต่อไปรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการคัดค้านใด ๆ forum non conveniens; แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ขัดขวางเราจากการแสวงหาการบรรเทาทุกข์ที่เป็นการชั่วคราวหรือถาวรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่น ๆ ที่เป็นธรรมต่อคุณหรือบังคับให้มีการชดใช้ค่าเสียหายในศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆ

การมอบหมาย. คุณไม่สามารถกำหนดข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปหรือข้อกำหนดในการให้บริการ Online Purchase หรือมอบหมายหรือมอบสิทธิ์หรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปหรือข้อกำหนดในการให้บริการ Online Purchase ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การมอบหมายหรือการมอบหมายงานใด ๆ ที่เป็นความพยายามจะเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นและไม่มีผล เราอาจกำหนดข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปหรือข้อกำหนดในการให้บริการการสั่งซื้อออนไลน์หรือสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปและ / หรือข้อกำหนดในการให้บริการ Online Purchase โดยหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ภายใต้ข้อตกลงข้างต้นข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์จะมีผลผูกพันและเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของคุณและเราตลอดจนทายาทผู้ดูแลระบบผู้สืบทอดและผู้ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตของคุณ

ผู้รับประโยชน์จากบุคคลที่สาม. ไม่มีข้อความใดที่มีอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการฉบับทั่วไปนี้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยมีวัตถุประสงค์หรือจะตีความเพื่อมอบสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ แก่บุคคลที่สามภายใต้หรือโดยเหตุผลของข้อตกลงการใช้งานทั่วไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดตามข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปนี้จะครอบคลุมถึง บริษัท ผู้ถือหุ้นกรรมการพนักงานพนักงานตัวแทน บริษัท ในเครือผู้สืบทอดผู้รับมอบและซัพพลายเออร์ การอ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับ บริษัท ที่เกี่ยวโยงกันจะถือว่ารวมถึงบุคคลและกิจการดังกล่าวเป็นผู้รับประโยชน์บุคคลที่สามที่มีสิทธิในการรับผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับ

การแก้ไข; การสละสิทธิ การแก้ไขเพิ่มเติมโดยคุณหรือการสละสิทธิ์โดยเราในข้อตกลงการใช้งานทั่วไปนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจาก บริษัท ห้ามมิให้บทบัญญัติใดฝ่าฝืนโดยการกระทำการละเว้นหรือความรู้ของภาคีใด ๆ การสละสิทธิ์ในครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของหน้าที่หรือการฝ่าฝืนอื่นใดในเวลาต่อมา

แยกกัน หากบทบัญญัติของข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บทบัญญัติจะได้รับการแก้ไขโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้หรือถูกตัดขาดจาก ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้หากการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปไม่ได้และบทบัญญัติที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

การก่อสร้าง คำอธิบายเฉพาะในข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อความหมายหรือการตีความข้อตกลงในการใช้งานทั่วไปนี้ คำว่า "รวมถึง" ที่ใช้ในที่นี้หมายถึง "รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง" ข้อกำหนดใน "ข้อตกลงนี้" "ในที่นี้" "ฉบับนี้" และรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหมายถึงข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปนี้โดยรวมและไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง

ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่อ้างอิงในที่นี้รวมถึงข้อกำหนดในการขายและเงื่อนไขการขายออนไลน์กำหนดข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และแทนที่การเจรจาก่อนหน้านี้และในคราวเดียว และข้อตกลงการเขียนหรือช่องปาก

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้หรือหากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@smartplay.com.