Smartplay International Inc.

Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit para sa Website

Huling nai-update: 22 MAY 18

 1. PANIMULA

Maligayang pagdating sa nakaharap sa publiko na website ("Website") Smartplay International Inc. (simula dito"kompanya, ""We, "O"Us"At ang kaugnay na terminong"Ang aming"). Mangyaring basahin nang mabuti ang Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit. Ang mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito ay nakasaad sa mga tuntunin at kundisyon ng mga may-bisang ayon sa batas, at namamahala sa Website pati na rin ang anumang mga tampok, pag-andar, mga application, nilalaman, mga produkto at serbisyo na ginawang magagamit ng Amin sa o sa pamamagitan ng Website. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Website, sa ngalan mo at ng iyong kumpanya, tinatanggap mo at sinasang-ayunan na legal na ginagampanan ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit.

Patakaran sa Pagkapribado; Mga Karagdagang Tuntunin. Kasama sa Mga Karaniwang Tuntunin sa Paggamit na ito ang mga tuntunin at kundisyon na nakalagay sa dokumentong ito pati na rin sa aming Patakaran sa Pagkapribado, na matatagpuan sa Ilang mga lugar ng Website at mga handog sa produkto ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin at kundisyon na nai-post ng Amin sa Website o kung hindi man ginawang magagamit sa pamamagitan ng Amin sa iyo, kabilang ang walang limitasyon sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online na matatagpuan sa www.smartplay.com. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap ng mga karagdagang mga tuntunin at kundisyon.

Pagbabago sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit. Inilalaan namin ang karapatan na baguhin ang mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit mula sa oras-oras. Ang anumang mga susog ay magiging epektibo kapag nai-post ng Amin sa Website o kung hindi man ginawang magagamit sa iyo. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website matapos naming binago ang mga Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay magpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa mga sinususugan na mga termino. Nananatili itong responsibilidad na repasuhin ang mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit nang regular upang matiyak na na-update ka sa anumang mga pagbabago.

Pakikipag-ugnay sa Amin. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit, o anumang iba pang mga katanungan o komento tungkol sa Website, mangyaring makipag-ugnay sa Amin sa info@smartplay.com.

 1. PAGGAMIT NG WEBSITE

Pagiging karapat-dapat, Mga Pagsasaad. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (a) nabasa at naiintindihan mo, at sumang-ayon na sumunod at sumunod sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit; (b) anumang impormasyon sa pagpaparehistro na isinumite mo sa Amin ay, at maa-update ka upang manatili, matapat, kumpleto at tumpak; at (c) ang iyong access sa at paggamit ng Website ay hindi, at hindi dapat, lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas ng iyong lokal na hurisdiksyon.

Online na Pagbili. Ang mga aktibong customer ng Kumpanya ay maaaring ibigay sa access sa ilang mga tampok at pag-andar ng aming Website para sa mga online na pagbili ("Site ng E-Commerce"), Pagpapagana ng aming mga customer na bilhin ang aming mga produkto online, o iba pang mga tampok at function. Ang bawat customer login account ay maaaring gamitin lamang ng isang awtorisadong empleyado na itinalaga mo sa pamamagitan ng iyong pinahintulutang tagapangasiwa, at maaaring hindi maibahagi sa iba pang mga indibidwal o mga entity. Ikaw ang tanging responsable sa pagpili, pagbabago at pagpapanatili ng privacy ng iyong username at password, at para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong account. Sumasang-ayon ka na abisuhan kaagad ang Kumpanya kung pinaghihinalaan mo ang anumang di-awtorisadong paggamit ng iyong account o pag-access sa iyong username o password, o kung nangangailangan ng pagbabago ng iyong username o password. Hindi kami mananagot o may pananagutan para sa anumang kabiguan mo upang ipaalam sa Amin o para sa anumang mga pinsala na maaari mong magdusa bilang resulta nito o anumang iba pang hindi awtorisadong paggamit ng Website sa ilalim ng iyong account. Ang lahat ng mga online na pagbili ng mga produkto sa pamamagitan ng aming mga customer gamit ang Site ng E-Commerce, bukod sa mga probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit, ay napapailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online na nasa www.smartplay.com. Kung ang anumang probisyon ng mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito ay kontrahan sa anumang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon sa Online na Pagbili, ang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbili sa Online ay makokontrol.

Pinahihintulutan at Ipinagbabawal na Aktibidad. Maaari mong gamitin ang mga pampublikong lugar ng Website upang matuto nang higit pa tungkol sa aming kumpanya, at aming mga handog sa produkto. Maaaring hindi ka:

 • tangkaing makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa alinmang account ng iba pang tao o mga pahina ng kustomer ng Kumpanya sa ilalim ng Site ng E-Commerce, o anumang ibang mga pribadong lugar ng Website;
 • gamitin ang Website para sa advertising, pang-promosyon o iba pang mga layunin sa komersyo, maliban sa mga forum na iyon (kung mayroon man) kung saan ang mga naturang aktibidad ay malinaw na pinahihintulutan;
 • ihatid ang "junk mail," "mga kadena ng chain," "pyramid schemes," "spam," o iba pang hindi hinihinging mga mass mailings o komunikasyon;
 • gumamit ng mga automated na paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga script, mga spider, mga robot, mga crawler, o mga tool sa pagmimina ng data, upang mag-post ng nilalaman sa o mag-download ng nilalaman mula sa Website;
 • makisali sa anumang aktibidad na nakakaabala, nagpapaliit sa kalidad ng, nakakasagabal sa pagganap ng, o nagpapahina sa pag-andar ng Website;
 • magpanggap sa isang kinatawan ng Kumpanya o ibang gumagamit ng Website;
 • "Tangkay" o iba pang panliligalig sa sinuman, o makipag-ugnay sa anumang user na hindi partikular na hilingin na makontak;
 • magsagawa o magpo-promote ng anumang aktibidad, o mag-post o magpadala ng anumang nilalaman, na labag sa batas, pagbabanta, mapang-abuso, nakakasakit, malaswa, panliligalig, mapanirang-puri, mapanlinlang, mali, nakaliligaw, hindi tumpak, hindi ligtas, nakakasakit sa ibang tao sa privacy, o nagpapinsala ng mga menor de edad sa anumang paraan;
 • magsulong ng diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, kapansanan, edad o marital status, o galit o pisikal na pinsala sa anumang uri laban sa anumang grupo o indibidwal; o
 • Lumabag, maling nagawa, o lumalabag sa mga karapatang-kopya, mga trademark, mga lihim ng kalakalan, mga patente, o iba pang mga intelektwal na ari-arian o mga karapatan sa pagmamay-ari, mga karapatan ng privacy o publisidad, o iba pang mga karapatan ng anumang ikatlong partido, o lumalabag sa anumang kontraktwal, katiwala o iba pang legal na tungkulin o obligasyon .

Mga Pagkakaiba ng User. Hinihikayat ka namin na mag-ulat ng anumang pang-aabuso sa Website o paglabag sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ng iba pang mga gumagamit. Sa kabila ng nabanggit, ikaw ang tanging responsable para sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa ibang mga gumagamit sa Website. Inilalaan namin ang karapatan, ngunit walang obligasyon, upang masubaybayan ang mga aktibidad at komunikasyon sa Website, at gumawa ng pagkilos kung saan itinuturing namin ito na angkop, sa aming sariling pagpapasya.

Pagwawakas. Taglay namin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Website at kaugnay na Site ng E-Commerce sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan, at / o gumawa ng iba pang pagkilos, mayroon o walang paunang abiso sa iyo, kung lumalabag ka sa anumang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin na ito ng Paggamit o gamitin ang Website at / o kaugnay na Site ng E-Commerce sa paraang hindi nilayon na gamitin.

Pagbabayad-danyos. Sumasang-ayon ka na bayaran ng danyos, ipagtanggol at panatiliin Company, nito shareholders, direktor, opisyal, empleyado, ahente, mga kasapi, tagapagmana, pinaglaanan at mga supplier pinsala mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, demanda, mga aksyon, mga pinsala, pananagutan, pagkawala, mga multa, parusa , mga hatol, mga parangal, pag-aayos, mga gastos at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado at mga legal na gastos) na nagmumula sa o nagreresulta sa kabuuan o bahagi mula sa iyong paglabag sa mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit, Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, ang iyong maling paggamit ng ang Website at / o ang kaugnay na Site ng E-Commerce, o ang iyong aktwal o di-umano'y paglabag sa anumang naaangkop na batas o ang mga karapatan ng ibang tao o entity.

III. Mga link patungo sa THIRD PARTY SITES

Ang Website ay maaaring maglaman ng mga link sa mga site ng Internet o mobile na hindi pagmamay-ari o pinamamahalaan ng Amin, kasama ang mga site na nagtatampok ng mga kumpanya, produkto, serbisyo o balita na maaaring maging interesado o sa mga pahinang pinapanatili namin sa YouTube, Facebook, Twitter o iba pang mga social media site . Ang pagsasama ng mga link na ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang anumang uri ng kaakibat, sponsorship, endorso, o pag-apruba. Kapag na-access mo ang isang third party na Internet o mobile na site, ginagawa mo ito sa iyong sariling peligro. Kami ay walang pananagutan o pananagutan para sa anumang impormasyon, mga produkto o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang ikatlong partido na Internet o mobile na site, o para sa anumang mga aksyon na kinuha mo o ng iba pa na may kaugnayan dito.

 1. KARAPATANG PAGMAMAY-ARI

Ang kumpanya at ang mga tagatustos nito ay naglalaan ng lahat ng karapatan, pamagat at interes sa at sa Website, kabilang ngunit hindi limitado sa lahat ng mga produkto, serbisyo, materyales, impormasyon, at mga kompilasyon ng impormasyon na magagamit sa o sa pamamagitan ng Website, pati na rin ang anumang at lahat ng mga domain at ang mga sub-domain, ang disenyo, layout, graphics, code ng programming at "hitsura at pakiramdam" ng Website, ang mga copyright, mga trademark, mga marka ng serbisyo, at kalakal na kalakal na ipinagkaloob dito, at lahat ng iba pang mga intelektuwal na ari-arian at mga karapatan sa pagmamay-ari ng anumang likas na katangian sa buong mundo na ipinakita dito. Hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, ipamahagi, ibenta, o gumawa ng mga derivative na gawa batay sa Website, o mag-post ng anumang nilalaman mula sa Website sa mga newsgroup, blog, mailing list o social networking site, nang walang Ang aming naunang nakasulat na pahintulot.

Mula sa oras-oras, maaari kang magbigay sa amin ng mga mungkahi, komento, ideya o iba pang feedback para sa Website o mga produkto, serbisyo o impormasyon na itinampok sa Website ("feedback"). Kinikilala mo at sinasang-ayunan, sa ngalan ng iyong sarili at sa iyong kumpanya, na iyong binalewala ang lahat ng karapatan sa naturang Feedback, at ang Kumpanya, ang mga kahalili nito at mga itinatalaga ay libre upang magamit, ibunyag at kung hindi ay kalakalin at pagsasamantala ang naturang Feedback nang walang anumang at lahat ng mga claim sa pamamagitan o mga obligasyon sa pera sa iyo o sa pagmamay-ari, pagiging kompidensiyal o iba pang mga paghihigpit ng anumang uri, kabilang ang walang limitasyon para sa mga layunin ng pagbubuo ng mga pagpapabuti sa Website ng Kumpanya, mga produkto at serbisyo.

 1. PATAKARAN SA COPYRIGHT

Nirerespeto ng kumpanya ang mga copyright ng mga third party. Hindi mo maaaring gamitin ang Website upang mag-post, baguhin, ipamahagi, o kopyahin ang anumang mga naka-copyright na gawa nang walang pahintulot o kung hindi man lumalabag sa mga copyright ng isang third party. Ang aming patakaran upang wakasan ang mga account ng mga gumagamit na paulit-ulit na lumalabag sa mga copyright ng iba sa pagtanggap ng tamang abiso ng may-ari ng copyright o legal na ahente nito. Kung naniniwala ka na ang iyong naka-copyright na trabaho ay nai-post o ginamit sa Website sa isang paraan na bumubuo ng paglabag sa copyright, mangyaring magbigay ng aming Copyright Agent (tinukoy sa ibaba) na may nakasulat na paunawa na naglalaman ng sumusunod na impormasyon: (i) isang pisikal o electronic na pirma ng isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes sa copyright na pinaghihinalaang nilabag; (ii) pagkakakilanlan ng naka-copyright na trabaho (o sa kaso ng maraming mga gawa, isang kinatawan na listahan ng mga naturang gawa) na inaangkin na nilabag; (iii) pagkakakilanlan ng materyal na inaangkin na lumalabag, at ang lokasyon ng materyal na iyon; (iv) ang iyong address, numero ng telepono, at email address; (v) ang iyong pahayag na mayroon kang magandang paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang nagreklamo ay hindi awtorisado ng may-ari ng copyright, ahente nito, o batas; at (vi) isang pahayag sa pamamagitan ng sa iyo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang impormasyong nasa abiso ay tumpak, at ikaw ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes ng karapatang-kopya na pinaghihinalaang nilabag. Ang aming "Copyright Agent" para sa paunawa ng mga claim ng paglabag sa copyright ay maaaring maabot sa pamamagitan ng koreo sa: info@smartplay.com.

 1. Disclaimer

THE WEBSITE AT MGA KAUGNAY NA E-COMMERCE SITE AY IBINIGAY "AS IS" AT "KUNG MAGAGAMIT" BATAYAN, AT LAHAT NG PAGGAMIT NG MGA WEBSITE AT MGA KAUGNAY NA E-COMMERCE SITE AY "SA SARILI MONG PANANAGUTAN." COMPANY REPRESENTASYON O WARRANTY NG KAKAYAHANG ANUMANG URI, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, TUNGKOL SA WEBSITE AT ASSOCIATED E-COMMERCE SITE, O ANG MGA PRODUKTO, MGA SERBISYO O IMPORMASYON NA NATUHAY SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AT ASSOCIATED E-COMMERCE SITE, AT IPINAHAYAG NA ANUMANG MGA WARRANTY NG MERCHANTABILITY, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR LAYUNIN, TITULO, O NANG-INFRINGEMENT. COMPANY AY HINDI KUMAKATAWAN O NAGGAGARANTIYA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA WEBSITE AT MGA KAUGNAY NA E-COMMERCE SITE AY HINDI MAGAGAMBALA O ERROR-FREE O NA ANUMANG MGA PRODUKTO, MGA SERBISYO O IMPORMASYON MAGAGAMIT SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AT MGA KAUGNAY NA E-COMMERCE SITE AY MAGIGING TRUE, TUMPAK, KUMPLETO, UP-TO-DATE, O LIBRE MULA SA MGA VIRUSES, MALICIOUS CODE, TYPOGRAPHICAL ERROR O ALTERATION BY THIRD PARTIES.

LAHAT NG MGA PAMANTALAN NG PAMANTAYAN SA PAMAMAGITAN NG SITE NG E-COMMERCE AY SUBJECT SA CUSTOMER ONLINE PURCHASE MGA TUNTUNIN AT KONDISYON SA PAGKAKAROON SA PANAHON NG MGA SALE NA ANG MGA TUNTUNIN AY MAAARING MAHIGIT SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE SA www.smartplay.com.

VII. MGA LIMITASYON SA PANANAGUTAN

HINDI EVENT AY COMPANY O MGA TAGATUSTOS NITO AY MANANAGOT SA IYO O SINUMAN PARA SA ANUMANG HINDI DIREKTA, PINAGBUHATAN, ESPESYAL, NAGKATAON, HUWARAN, PARUSANG, OR katulad PINSALA (KABILANG NANG WALANG LIMITASYON NAWALANG SA NEGOSYO, PAGKAWALA NG TUBO, PINSALA SA O PAGKAWALA NG DATA, O OTHER kinalaman sa salapi pagkawala) NA NAGMULA SA O MAY KAUGNAYAN SA MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN SA PAGGAMIT NG WEBSITE O PAGGAMIT DAHIL DITO, ANG E-COMMERCE SITE O PAGGAMIT DAHIL DITO, ANG MGA PRODUKTO, SERBISYO O IMPORMASYON MAGAGAMIT SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE O MGA KAUGNAY NA E-COMMERCE SITE, ANUMANG DESISYON NA GINAWA O AKSYON TAKEN BY YOU IN PAGTITIWALA doon, o anuman MAKOKONTROL NA pUWERSA EVENT, PAGGAWA NG HINDI GINAWA O IBA PANG MGA GUMAGAMIT O IKATLONG PARTIDO, O IBA PANG pangyayari LABAS NG ATING makatwirang pagkontrol. ANG MGA LIMITASYON SA PANANAGUTAN SA SEKSYON NA ITO AY IPINAGPAPATULO SA PINAKAMATAAS NA BATAS NA NAGBIBIGAY NG BATAS NA BATAS, BAKIT NG BATAS NG PAGKILALA, KUNG SA KONTRATA, TORT (KABILANG NEGLIGENCE), PANANAWANG PANANAGUTAN, INDEMNITY O IBA PANG, AT KAHIT NA NAGPAPAHAYAG NG POSIBILIDAD NG GANONG MGA PINSALA. ANG PAGKAKAROON NG HIGIT SA ISANG CLAIM O SUIT AY HINDI I-expanding ang LIMITASYON NA ITO. ANG MGA LIMITASYON SA PANANAGUTAN AY ISANG MAAARING BAHAGI NG MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN NG PAGGAMIT AT ANG ONLINE PURCHASE MGA TUNTUNIN AT MGA KONDISYON, AT AY NAGPAPATULOY AT BINDING KAHIT NA KUNG ANUMANG REMEDY AY NAGTATALA SA PAGKABILI NITO MAHALAGANG LAYUNIN. ANG MGA ESTADO LIMITADO AY HINDI PINAHIHINTULUTAN ANG DISCLAIMER NG MGA WARRANTY NA KINALAMAN O MGA TYPES NG MGA PINSALA, AT ANG MGA KAMAY MGA DISCLAIMERS MAAARING HINDI AY IPADALA SA IYO.

VIII. PANGKALAHATANG

Namamahalang batas. Ang Website ay naka-host at pinamamahalaan sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit at ang kaugnayan sa pagitan mo at sa Amin na may kaugnayan sa iyong pag-access sa at paggamit ng Website, ang kaugnay na Site ng E-Commerce at ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online ay pamamahalaan at ipaliwanag sa lahat ng mga layunin alinsunod sa mga batas ng Estado ng New Jersey, USA, nang walang pagsasaalang-alang sa anumang salungat sa mga prinsipyo na nangangailangan ng aplikasyon ng mga batas ng ibang hurisdiksyon.

Jurisdiction and Venue. Ang anumang alitan, aksyon o pamamaraan na nagmumula sa o may kaugnayan sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit, Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, ang iyong pag-access sa o paggamit ng Website o kaugnay na Site ng E-Commerce, o mga produkto, serbisyo, o impormasyon na ginawang magagamit sa iyo sa pamamagitan ng Website, E-Commerce Site at Portal ng Online na Pagbebenta ay dapat na magsimula sa mga korte ng estado ng St. Louis County, Missouri o, kung may wastong at eksklusibong sakop na hurisdiksyon, ang Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos para sa Silangang Distrito ng Missouri . Ikaw ay sumasang-ayon sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng mga naturang korte at talikdan ang anumang mga pagtutol dito, kabilang ang walang limitasyon sa anumang pagtutol batay sa forum non conveniens; gayunpaman, ang nabanggit ay hindi mapipigilan sa Amin na humingi ng pansamantalang o permanenteng injunctive o iba pang pantay na kaluwagan laban sa iyo o pinipilit ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad-pinsala sa anumang hukuman na may kakayahang hurisdiksyon.

Mga Assignment. Maaari mong hindi italaga ang Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit o ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online o magtalaga o magtalaga ng anumang karapatan o tungkulin sa ilalim ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit o Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, sa kabuuan o bahagi, nang walang Ang aming naunang nakasulat na pahintulot. Ang sinubukan na pagtatalaga o delegasyon ay magiging walang bisa at walang bisa mula sa simula at walang bisa. Maaari naming italaga ang mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit o Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online o anumang karapatan o tungkulin sa ilalim ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit at / o Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, mayroon o walang abiso sa iyo. Alinsunod sa mga naunang nabanggit, ang mga Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit at ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online ay dapat na may bisa at siguruhin sa kapakinabangan mo at sa Amin, at bawat isa sa iyo at sa aming mga kasamang tagapagmana, mga tagapangasiwa, mga kahalili at pinahihintulutan.

Mga Makikinabang sa Ikatlong Partido. Walang nakalagay sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, ipinahayag o ipinahiwatig, ay inilaan o dapat ipakahulugan upang bigyan ng anumang ikatlong partido ang anumang mga karapatan o remedyo sa ilalim o sa pamamagitan ng dahilan ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit. Sa kabila ng mga naunang nabanggit, ang mga disclaimers at mga limitasyon sa pananagutan sa ilalim ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat pahabain sa Kumpanya, mga shareholder, direktor, opisyal, empleyado, ahente, kaakibat, tagumpay, nagtatalaga at mga tagatustos. Ang lahat ng mga sanggunian sa Kumpanya na may kaugnayan dito ay ituturing na isama ang mga naturang tao at mga nilalang bilang mga benepisyaryo ng ikatlong partido na karapat-dapat na tanggapin ang lahat ng mga benepisyo na ibinigay sa gayon.

Susog; Pagwawaksi. Anumang susog sa iyo o waiver sa pamamagitan ng Us ng mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit ay dapat na nakasulat at pinirmahan ng isang awtorisadong kinatawan ng Kumpanya. Walang probisyon ay dapat waived sa pamamagitan ng anumang pagkilos, pagkukulang o kaalaman ng isang partido. Ang anumang waiver sa isang okasyon ay hindi dapat bumuo ng isang pagwawaksi ng anumang iba pang o kasunod na tungkulin o paglabag.

Pagkakahiwalay. Kung ang anumang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay tinutukoy na hindi wasto o hindi maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ang probisyon ay susugan ng isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon upang magawa ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamalawak na saklaw na posible sa ilalim ng naaangkop na batas, o nahiwalay mula sa ang mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit kung ang naturang susog ay hindi posible, at ang mga natitirang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat magpatuloy sa buong lakas at epekto.

Konstruksiyon. Ang mga caption sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay para lamang sa mga layuning sanggunian at hindi makakaapekto sa kahulugan o pagpapakahulugan ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit. Ang terminong "kasama" gaya ng ginamit dito ay nangangahulugang "kabilang ang walang limitasyon." Ang mga terminong "sa ibaba," "dito," "ito" at katulad na mga pagkakaiba-iba ay nangangahulugan ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit bilang buo at hindi partikular na seksyon.

Buong Kasunduan. Ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito, kasama ang Patakaran sa Pagkapribado, anumang karagdagang mga termino na inilarawan dito, at ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Pagbili sa Online, ay nakalagay sa buong kasunduan ng mga partido tungkol sa paksa dito, at pinalalabas ang lahat ng nauna at kasabay na mga negosasyon at mga kasunduan, nakasulat o nagsasalita.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Website o Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit, o magkaroon ng anumang iba pang mga katanungan o mga komento tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Online na Pagbili, mangyaring makipag-ugnay sa Amin sa pamamagitan ng email sa info@smartplay.com.