Smartplay International Inc.

Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit para sa Website

Huling nai-update: 30 SEPTEMBER 2020

 1. PANIMULA

Maligayang pagdating sa nakaharap sa publiko na website ("Website") Smartplay International Inc. (simula dito"kompanya, ""We, "O"Us"At ang kaugnay na terminong"Ang aming"). Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito. Ang mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito ay naglalabas ng ligal na mga tuntunin at kundisyon na nagbubuklod, at pinamamahalaan ang Website pati na rin ang anumang mga tampok, pag-andar, aplikasyon, nilalaman, mga produkto at serbisyo na ginawang magagamit Namin sa o sa pamamagitan ng Website. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Website, sa ngalan mo at ng iyong kumpanya, tinatanggap mo at sumasang-ayon kang ligal na ligtas ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Patakaran sa Pagkapribado; Mga Karagdagang Tuntunin.  Kasama sa Mga Karaniwang Tuntunin sa Paggamit na ito ang mga tuntunin at kundisyon na nakalagay sa dokumentong ito pati na rin sa aming Patakaran sa Pagkapribado, na matatagpuan sa Ilang mga lugar ng Website at mga handog sa produkto ay maaaring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin at kundisyon na nai-post ng Amin sa Website o kung hindi man ginawang magagamit sa pamamagitan ng Amin sa iyo, kabilang ang walang limitasyon sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online na matatagpuan sa www.smartplay.com. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap ng mga karagdagang karagdagang tuntunin at kundisyon.

Pagbabago sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit.  Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin ang mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito paminsan-minsan. Anumang mga susog ay magiging epektibo kapag nai-post sa Amin sa Website o kung hindi man nagawang magamit sa iyo. Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Website pagkatapos naming baguhin ang mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay dapat magpahiwatig ng iyong pagtanggap ng mga susog na tuntunin. Nananatiling responsibilidad mong suriin ang mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito upang matiyak na nai-update ka sa anumang mga pagbabago.

Pakikipag-ugnay sa Amin.  Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit, o anumang iba pang mga katanungan o komento tungkol sa Website, mangyaring makipag-ugnay sa Amin sa info@smartplay.com.

 1. PAGGAMIT NG WEBSITE

Pagiging karapat-dapat, Mga Pagsasaad.  Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (a) nabasa at naiintindihan mo, at sumang-ayon na sumunod at sumunod sa Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit; (b) anumang impormasyon sa pagpaparehistro na isinumite mo sa Amin ay, at maa-update ka upang manatili, matapat, kumpleto at tumpak; at (c) ang iyong access sa at paggamit ng Website ay hindi, at hindi dapat, lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas ng iyong lokal na hurisdiksyon.

Online na Pagbili.  Ang mga aktibong customer ng Kumpanya ay maaaring ibigay sa access sa ilang mga tampok at pag-andar ng aming Website para sa mga online na pagbili ("Site ng E-Commerce”), Na nagbibigay-daan sa aming mga customer na bumili ng Aming mga produkto sa online, o iba pang mga tampok at pag-andar. Ang bawat account sa pag-login ng customer ay maaaring gamitin lamang ng isang awtorisadong empleyado na itinalaga mo sa pamamagitan ng iyong pinahintulutang tagapangasiwa, at maaaring hindi maibahagi sa anumang iba pang mga indibidwal o entity. Ikaw lang ang may pananagutan sa pagpili, pagbabago at pagpapanatili ng privacy ng iyong username at password, at para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong account. Sumasang-ayon ka upang abisuhan kaagad ang Kumpanya kung pinaghihinalaan mo ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong account o pag-access sa iyong username o password, o kung ang iyong username o password ay nangangailangan ng pagbabago. Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang kabiguan mo upang abisuhan Kami o para sa anumang mga pinsala na maaari kang magdusa bilang isang resulta nito o anumang iba pang hindi awtorisadong paggamit ng Website sa ilalim ng iyong account. Lahat ng mga pagbili sa online ng mga produkto ng aming Mga customer na gumagamit ng E-Commerce Site, bilang karagdagan sa mga probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, ay napapailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online na matatagpuan sa www.smartplay.com. Kung ang anumang probisyon ng mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito ay kontrahan sa anumang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon sa Online na Pagbili, ang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Pagbili sa Online ay makokontrol.

Pinahihintulutan at Ipinagbabawal na Aktibidad.  Maaari mong gamitin ang mga pampublikong lugar ng Website upang matuto nang higit pa tungkol sa aming kumpanya, at aming mga handog sa produkto. Maaaring hindi ka:

 • tangkaing makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa alinmang account ng iba pang tao o mga pahina ng kustomer ng Kumpanya sa ilalim ng Site ng E-Commerce, o anumang ibang mga pribadong lugar ng Website;
 • gamitin ang Website para sa advertising, pang-promosyon o iba pang mga layunin sa komersyo, maliban sa mga forum na iyon (kung mayroon man) kung saan ang mga naturang aktibidad ay malinaw na pinahihintulutan;
 • magpadala ng "junk mail," "mga chain chain," "mga pyramid scheme," "spam," o iba pang hindi hinihiling na pag-mail o mga komunikasyon;
 • gumamit ng mga automated na paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga script, mga spider, mga robot, mga crawler, o mga tool sa pagmimina ng data, upang mag-post ng nilalaman sa o mag-download ng nilalaman mula sa Website;
 • makisali sa anumang aktibidad na nakakaabala, nagpapaliit sa kalidad ng, nakakasagabal sa pagganap ng, o nagpapahina sa pag-andar ng Website;
 • magpanggap sa isang kinatawan ng Kumpanya o ibang gumagamit ng Website;
 • "Tangkay" o iba pang panliligalig sa sinuman, o makipag-ugnay sa anumang user na hindi partikular na hilingin na makontak;
 • makisali o magtaguyod ng anumang aktibidad, o mag-post o magpadala ng anumang nilalaman, na labag sa batas, nagbabanta, mapang-abuso, nakakasakit, malaswa, nanggigipit, mapanirang-puri, mapanlinlang, maling, nakaliligaw, hindi tumpak, hindi ligtas, nagsasalakay sa privacy ng ibang tao, o nanganganib sa mga menor de edad na nasa anumang paraan;
 • magsulong ng diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, kapansanan, edad o marital status, o galit o pisikal na pinsala sa anumang uri laban sa anumang grupo o indibidwal; o
 • Lumabag, maling nagawa, o lumalabag sa mga karapatang-kopya, mga trademark, mga lihim ng kalakalan, mga patente, o iba pang mga intelektwal na ari-arian o mga karapatan sa pagmamay-ari, mga karapatan ng privacy o publisidad, o iba pang mga karapatan ng anumang ikatlong partido, o lumalabag sa anumang kontraktwal, katiwala o iba pang legal na tungkulin o obligasyon .

Mga Pagkakaiba ng User.  Hinihikayat ka namin na iulat ang anumang pag-abuso sa Website o paglabag sa mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit ng ibang mga gumagamit. Sa kabila ng nabanggit na, responsable ka lang para sa iyong pakikipag-ugnayan sa ibang mga gumagamit sa Website. Inilalaan namin ang karapatan, ngunit walang obligasyon, na subaybayan ang mga aktibidad at komunikasyon sa Website, at gumawa ng pagkilos kung saan sa tingin namin ito nararapat, sa aming sariling paghuhusga.

Pagwawakas.  Taglay namin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Website at kaugnay na Site ng E-Commerce sa anumang oras at para sa anumang kadahilanan, at / o gumawa ng iba pang pagkilos, mayroon o walang paunang abiso sa iyo, kung lumalabag ka sa anumang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin na ito ng Paggamit o gamitin ang Website at / o kaugnay na Site ng E-Commerce sa paraang hindi nilayon na gamitin.

Pagbabayad-danyos.  Sumasang-ayon ka na bayaran ng danyos, ipagtanggol at panatiliin Company, nito shareholders, direktor, opisyal, empleyado, ahente, mga kasapi, tagapagmana, pinaglaanan at mga supplier pinsala mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, demanda, mga aksyon, mga pinsala, pananagutan, pagkawala, mga multa, parusa , mga hatol, mga parangal, pag-aayos, mga gastos at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado at mga legal na gastos) na nagmumula sa o nagreresulta sa kabuuan o bahagi mula sa iyong paglabag sa mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit, Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, ang iyong maling paggamit ng ang Website at / o ang kaugnay na Site ng E-Commerce, o ang iyong aktwal o di-umano'y paglabag sa anumang naaangkop na batas o ang mga karapatan ng ibang tao o entity.

III. Mga Link SA IKATLONG SITO NG PARTY

Maaaring maglaman ang Website ng mga link sa Internet o mga mobile site na hindi pagmamay-ari o pinamamahalaan ng Amin, kasama ang mga site na nagtatampok ng mga kumpanya, produkto, serbisyo o balita na maaaring interesado o sa mga pahinang Pinapanatili namin sa YouTube, Facebook, Twitter o iba pang mga site ng social media . Ang pagsasama ng mga link na ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang anumang uri ng kaakibat, pag-sponsor, pag-endorso, o pag-apruba. Kapag na-access mo ang isang third party na Internet o mobile site, ginagawa mo ito sa iyong sariling peligro. Hindi namin pinapalagay ang responsibilidad o pananagutan para sa anumang impormasyon, mga produkto o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang third party na Internet o mobile site, o para sa anumang mga pagkilos na ginawa mo o ng iba na kaugnay nito.   

 1. KARAPATANG PAGMAMAY-ARI

Ang kumpanya at ang mga tagapagtustos nito ay nakalaan ang lahat ng karapatan, pamagat at interes sa at sa Website, kasama ngunit hindi limitado sa lahat ng mga produkto, serbisyo, materyales, impormasyon, at mga pinagsamang impormasyon na magagamit sa o sa pamamagitan ng Website, pati na rin ang anuman at lahat ng mga domain at mga sub-domain, ang disenyo, layout, grapiko, code ng programa at "hitsura at pakiramdam" ng Website, ang mga copyright, trademark, marka ng serbisyo, at damit na pangkalakalan na nakadakip dito, lahat ng mabuting pag-ibig na nagmumula doon, at lahat ng iba pang mga intelektuwal na pag-aari at pagmamay-ari na mga karapatan ng anumang kalikasan sa buong mundo na sumasalamin dito. Hindi mo maaaring baguhin, kopyahin, ipamahagi, ibenta, o lumikha ng mga gawaing hango batay sa Website, o mag-post ng anumang nilalaman mula sa Website sa mga newsgroup, blog, listahan ng pag-mail o mga site ng social networking, nang Wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

Paminsan-minsan, maaari kang magbigay sa Amin ng mga mungkahi, komento, ideya o iba pang puna para sa Website o mga produkto, serbisyo o impormasyong itinampok sa Website ("feedback"). Kinikilala at sinasang-ayunan mo, sa ngalan ng iyong sarili at ng iyong kumpanya, na tinatanggal mo ang lahat ng mga karapatan sa naturang Feedback, at ang Kumpanya, ang mga kahalili at pagtatalaga nito ay malayang magamit, isiwalat at kung hindi man ay gawing komersyal at pagsamantalahan ang naturang Feedback nang walang anuman at lahat ng mga paghahabol sa pamamagitan ng o pananagutang pananalapi sa iyo o pagmamay-ari, pagiging kompidensiyal o iba pang mga paghihigpit ng anumang uri, kasama ang walang limitasyon para sa mga layunin ng pagbuo ng mga pagpapabuti sa Website ng Kumpanya, mga produkto at serbisyo.

 1. PATAKARAN SA COPYRIGHT

Iginalang ng kumpanya ang mga copyright ng mga third party. Hindi mo maaaring gamitin ang Website upang mag-post, baguhin, ipamahagi, o kopyahin ang anumang mga copyright na gawa nang walang pahintulot o kung hindi man ay masugpo ang mga copyright ng isang third party. Patakaran namin na wakasan ang mga account ng mga gumagamit na paulit-ulit na lumalabag sa mga copyright ng iba sa pagtanggap ng tamang abiso ng may-ari ng copyright o ng ligal na ahente nito. Kung naniniwala ka na ang iyong copyright na gawa ay nai-post o ginamit sa Website sa isang paraan na bumubuo sa paglabag sa copyright, mangyaring ibigay sa Aming Ahente ng Copyright (tinukoy sa ibaba) ang nakasulat na abiso na naglalaman ng sumusunod na impormasyon: (i) isang pisikal o elektronikong pirma ng isang taong pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes sa copyright na hinihinalang nilabag; (ii) pagkakakilanlan ng gawaing naka-copyright (o sa kaso ng maraming mga gawa, isang kinatawan na listahan ng naturang mga gawa) na inaangkin na nilabag; (iii) pagkakakilanlan ng materyal na inaangkin na lumalabag, at ang lokasyon ng materyal na iyon; (iv) ang iyong address, numero ng telepono, at email address; (v) isang pahayag mo na mayroon kang isang paniniwala sa mabuting paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; at (vi) isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng penalty of perjury, na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at ikaw ay pinahintulutan na kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes sa copyright na sinasabing nilabag. Ang aming "Ahente ng Copyright" para sa paunawa ng mga paghahabol ng paglabag sa copyright ay maaaring maabot sa pamamagitan ng koreo sa: info@smartplay.com.   

 1. Disclaimer

ANG WEBSITE AT ASSOCIATED E-CommERCE SITE AY BINIGYAN SA ISANG "AS IS" AT "AS AVAILABLE" NA BATAYAN, AT LAHAT NG PAGGAMIT NG WEBSITE AT ASSOCIATED E-CommERCE SITE AY "SA IYONG SARILI NA PELIGRONG. ANG Kumpanya ay WALANG REPRESENTATION O WARRANTIES NG ANUMANG URI, EXPRESS O IMPLIED, TUNGKOL SA WEBSITE AT ASSOCIATED E-CommERCE SITE, O ANG MGA PRODUKTO, SERBISYO O IMPORMASYON NA GINAGAMIT SA O SA BAGONG WEBSITE AT ASSOCIATED EKRITO OF MERCHANTABILITY, FITNESS PARA SA ISANG TANONG LAYUNIN, Pamagat, O HINDI INFRINGEMENT. ANG Kumpanya ay HINDI NAGRERPRESENTO O WARRANT NA ANG IYONG PAGGAMIT NG WEBSITE AT ASSOCIATED E-CommERCE SITE AY MAAARING UNINTERRUPTED O WALANG Error, O ANUMANG ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO O IMPORMASYON NA MAAARING SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE AT ASSOCIATED E-Commer Tumpak, KUMPLETO, UP-TO-DATE, O LIBRENG MULA SA MGA VIRUS, MALICIOUS CODE, TYPOGRAPHical ERRORS O PAGBABAGO NG IKATLONG PARTIDO.

LAHAT NG MGA PAMANTALAN NG PAMANTAYAN SA PAMAMAGITAN NG SITE NG E-COMMERCE AY SUBJECT SA CUSTOMER ONLINE PURCHASE MGA TUNTUNIN AT KONDISYON SA PAGKAKAROON SA PANAHON NG MGA SALE NA ANG MGA TUNTUNIN AY MAAARING MAHIGIT SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE SA www.smartplay.com.

VII. LIMITATIONS ON LIABILITY

SA WALANG KAGANAPANG IPAGSASALAMAT SA KAYO NG KANYANG MGA SUPPLIER O SA ANUMANG PARA SA ANUMANG INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, O SIMILAR DAMAGES (KASAMA SA WALANG LIMITATION NAWALA NG NEGOSYON, NAWAWALA NG PROFITS, ORS DATE SA ORAS, IBA PANG PECUNIARY LOSS) NANGUMUHA SA O KAUGNAY SA PANGKALAHATANG TERMA NG PAGGAMIT, ANG WEBSITE O GAMIT DITO, ANG SITE NG E-KOMERSYON O GAMIT DITO, ANG PRODUKTO, SERBISO O IMPORMASYON NA MAAARING SA O SA PAMAMAGITAN NG WEBSITE O ASSOCICE ANUMANG KAPASIYAHANG GINAWA O AKSYON NA KINUHA SA INYO SA RELIYONO DITO, O ANUMANG PWEDENG MAJEURE PANGYAYARI, GAWA NG OMISSION O IBA PANGGAMIT O IKATLONG PARTIDO, O IBA PANG KASABUTAN SA LABAS NG AMING MAAARING PAGKONTROL. ANG MGA LIMITASYON SA PANANAGUTAN SA SEKSIYONG ITO AY MAGLALAPAT SA MAXIMUM EXTENT NA PAHINTULOT NG APLIKADIKONG BATAS, HINDI SA PAMAMAGITAN NG AKSYON, KUNG SA KONTRACT, TORT (KASAMA NG NEGLIGENSYA), MAIKLING LIABILITY, INDEMNISED OBA NG GUSTO NG GUSTO. GANITONG Pinsala. ANG PAGKAKAROON NG DAGHANG SA ISANG KASAKIT O SUIT AY HINDI LALAKING LIMITASYON ITO. ANG MGA LIMITASYON NA ITO SA PANANAGUTAN AY ISANG MAHALAGANG BAHAGI NG PANGKALAHINGANG TUNTUNIN NG PAGGAMIT AT ANG ONLINE NA PAGBIBIGAY NG MGA TERMA AT KUNDISYON, AT MAGIGING MABIGID AT MAGIGIGING KAHIT KUNG ANG ANUMANG remedyo AY AYON NA BIGLANG NG KANYANG MAHAL NA LAYUNIN. CERTAIN STATE AY HINDI PAYAGAN ANG PAGTINAYA NG CERTAIN WARRANTIES O MGA URI NG KASAKITAN, AT KAYA ANG GANYANG MGA DISCLAIMER AY HINDI MAG-APLAY SA IYO.

VIII. MALI

Namamahalang batas.  Ang Website ay nai-host at pinapatakbo sa Estados Unidos ng Amerika. Ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito at ang ugnayan sa pagitan mo at Kami na nauugnay sa iyong pag-access sa at paggamit ng Website, ang nauugnay na E-Commerce Site at ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili ng Online ay pamamahalaan at bibigyan ng kahulugan para sa lahat ng mga layunin alinsunod sa mga batas ng Estado ng New Jersey, USA, nang walang pagsasaalang-alang sa anumang salungatan ng mga alituntunin ng batas na mangangailangan ng paglalapat ng mga batas ng ibang hurisdiksyon.

Jurisdiction and Venue.  Anumang pagtatalo, pagkilos o pagpapatuloy na nagmula sa o nauugnay sa mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito, ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, ang iyong pag-access sa o paggamit ng Website o nauugnay na E-Commerce Site, o ang mga produkto, serbisyo, o impormasyong ginawang magagamit sa iyo sa pamamagitan ng Website, E-Commerce Site at ang Online Sales Portal ay dapat na simulan sa mga korte ng estado ng St. Louis County, Missouri o, kung may tama at eksklusibong nasasakupang paksa ng paksa, ang Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Silangang Distrito ng Missouri . Sa pamamagitan nito ay sumasang-ayon ka sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng naturang mga korte at tinatawalan ang anumang mga pagtutol dito, kasama ang walang limitasyon sa anumang pagtutol batay sa forum non conveniens; gayunpaman, ang nabanggit ay hindi mapipigilan sa Amin na humingi ng pansamantalang o permanenteng injunctive o iba pang pantay na kaluwagan laban sa iyo o pinipilit ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad-pinsala sa anumang hukuman na may kakayahang hurisdiksyon.

Mga Assignment.  Hindi mo maaaring italaga ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito o ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online o magtalaga o magtalaga ng anumang karapatan o tungkulin sa ilalim ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito o ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili ng Online, sa buo o sa bahagi, nang Wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot. Anumang tinangkang pagtatalaga o delegasyon ay dapat na walang bisa mula sa simula at walang bisa. Maaari naming italaga ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito o ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili ng Online o anumang karapatan o tungkulin sa ilalim ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito at / o sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online, mayroon o walang abiso sa iyo. Napapailalim sa naunang nabanggit, ang mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito at ang Mga Tuntunin at Kundisyon sa Pagbili sa Online ay dapat na nagbubuklod at makatiyak sa pakinabang mo at sa Amin, at bawat isa sa iyong at Aming kani-kanilang mga tagapagmana, administrador, kahalili at pinahihintulutang magtalaga.

Mga Makikinabang sa Ikatlong Partido. Walang nakapaloob sa mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito, naipahayag o ipinahiwatig, ay inilaan o ipakahulugan upang bigyan ang anumang third party ng anumang mga karapatan o remedyo sa ilalim o ng dahilan ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Sa kabila ng nabanggit na, ang mga pagtanggi at limitasyon sa pananagutan sa ilalim ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay maaabot sa Kumpanya, mga shareholder, direktor, opisyal, empleyado, ahente, kaakibat, kahalili, magtalaga at tagapagtustos. Ang lahat ng mga sanggunian sa Kumpanya na kaugnay doon ay maipapalagay na kasama ang mga naturang tao at entity bilang mga beneficiary ng third party na karapat-dapat tanggapin ang lahat ng mga benepisyong ipinagkakaloob dito.

Susog; Pagwawaksi.  Ang anumang susog mo o pagtawad sa Amin ng mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit na ito ay dapat na nakasulat at nilagdaan ng isang wastong pinahintulutang kinatawan ng Kumpanya. Walang probisyon na dapat talikdan ng anumang kilos, pagkukulang o kaalaman ng isang partido. Ang anumang pagtawad sa isang pagkakataon ay hindi dapat maging isang pagtanggi sa anumang iba pa o kasunod na tungkulin o paglabag.

Pagkakahiwalay.  Kung ang anumang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay tinutukoy na hindi wasto o hindi maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ang probisyon ay susugan ng isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon upang magawa ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamalawak na saklaw na posible sa ilalim ng naaangkop na batas, o nahiwalay mula sa ang mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit kung ang naturang susog ay hindi posible, at ang mga natitirang probisyon ng Pangkalahatang Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat magpatuloy sa buong lakas at epekto.

Konstruksiyon.  Ang mga kapsyon sa mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay para sa mga hangaring layunin lamang at hindi makakaapekto sa kahulugan o interpretasyon ng mga Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Ang term na "kasama" tulad ng ginamit dito ay nangangahulugang "kasama nang walang limitasyon." Ang mga terminong "dito," "dito," "dito" at mga magkatulad na pagkakaiba-iba ay nangangahulugan ng mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito bilang isang buo at hindi sa anumang partikular na seksyon.

Buong Kasunduan.  Ang Mga Pangkalahatang Tuntunin sa Paggamit na ito, kasama ang Patakaran sa Pagkapribado, anumang karagdagang mga termino na inilarawan dito, at ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Pagbili sa Online, ay nakalagay sa buong kasunduan ng mga partido tungkol sa paksa dito, at pinalalabas ang lahat ng nauna at kasabay na mga negosasyon at mga kasunduan, nakasulat o nagsasalita.

 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Website o Pangkalahatang Mga Tuntunin sa Paggamit, o magkaroon ng anumang iba pang mga katanungan o mga komento tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon sa Online na Pagbili, mangyaring makipag-ugnay sa Amin sa pamamagitan ng email sa info@smartplay.com.

 

PARA SA ORIGIN PORTAL USERS, TINGNAN ANG YOUTUBE TERMS NG POLICY NG SERVICE HERE