Một hình ảnh độc đáo với Dual Mixing Arms Di chuyển trong Hướng đối diện

Máy xổ số tiêu chuẩn II đã trở thành tiêu chuẩn trong các máy vẽ kết hợp cơ khí sử dụng các quả bóng cao su rắn. Hai bộ cánh tay xoay đang di chuyển theo hướng ngược nhau, làm rơi các quả bóng trong buồng trộn. Tiêu chí II có sẵn với hệ thống Giải pháp tự động nhận dạng số.

  • Loại hỗn hợp: Hỗn hợp cơ khí 100 trở lên (xác định theo công suất giá bóng)
  • Loại bóng: Cao su đường kính 40mm, bọt hoặc SmartBalls
  • Bóng Vẽ Hiển thị: Lên đến 8 balls (80 cho bingo)
  • Tự động hóa: Rút thăm thủ công hoặc tự động. RFID sẵn sàng