Một máy vẽ hiệu quả và linh hoạt cho các trò chơi 2D, 3D, 4D, Joker hoặc số thưởng.

Số chiến thắng có thể nhanh chóng được trả về buồng mà không cần xử lý và có thể được rút ra riêng lẻ hoặc đồng thời. Sự kết hợp nhanh và lựa chọn hành động cho phép các trò chơi có nhiều lựa chọn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Đối với mô hình tự động, tất cả các chức năng được điều khiển bởi một bộ vi xử lý cho phép tất cả các thông số bản vẽ được điều chỉnh dễ dàng. Chúng bao gồm khoảng thời gian trộn và khoảng thời gian giữa mỗi lựa chọn. Neptune cũng có sẵn với bất kỳ số lượng các phòng được gắn vào một cơ sở chung với mỗi buồng chứa mười (10) quả bóng.

  • Loại hỗn hợp: Air Mix
  • Khả năng kết hợp / hiển thị: 10 quả bóng
  • Công suất hiển thị quả bóng trúng: 1 quả bóng
  • Điều khiển phát: Chơi tự động và liên tục