Máy ghép Phoenix II được thiết kế với hai buồng trên một ngăn tủ có thể hoạt động tự động hoặc tương tác.

Buồng lớn hơn được thiết kế để trộn tối đa 80 bóng và chọn tối đa 6 bóng. Buồng nhỏ hơn sẽ linh hoạt, cho phép xổ số hiển thị và trộn tối đa 15 bóng và chọn 1 bóng.

TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

  • Có sẵn trong hoạt động tương tác hoặc tự động.
  • Bộ vi xử lý cho phép thích ứng với các yêu cầu / công thức trò chơi riêng lẻ:
  • Thời gian trộn.
  • Số lượng bóng được chọn
  • Khoảng thời gian giữa các quả bóng đã chọn.