Máy rút thăm xổ số tiêu chuẩn hàng ngày

Được biết đến và tin cậy trên toàn thế giới, chiếc máy rút hình chữ số có hình chữ nhật này đã trở thành “tiêu chuẩn” trong ngành công nghiệp máy vẽ.

Thường được sử dụng nhiều nhất trong nhiều bộ cho các trò chơi như “Chọn 3” và “Chọn 4”, mỗi bộ hiển thị và trộn mười (10) quả bóng bàn vẽ. Các quả bóng được trộn không khí bằng động cơ quạt gió, mỗi bộ phận vẽ một quả bóng duy nhất. Có sẵn trong hoạt động Tự động và Tương tác. Đối với mô hình tự động, tất cả các chức năng được điều khiển bởi một bộ vi xử lý cho phép dễ dàng điều chỉnh tất cả các thông số bản vẽ. Chúng bao gồm khoảng thời gian trộn và khoảng thời gian giữa mỗi lần lựa chọn. Nó thường được vận hành với một Control Console chứa các thiết bị điện tử cần thiết.