Thiết kế và chế tạo tùy chỉnh máy Bingo và Keno

Trò chơi bingo và keno rất phổ biến trên toàn thế giới. Cả hai phong cách trò chơi yêu cầu tất cả các quả bóng được hiển thị cái khác. Smartplay có một số máy được thiết kế đặc biệt cho bingo và keno. Một số máy kiểu lotto truyền thống của chúng tôi cũng đã thích nghi với bingo và keno.

  • Bộ phận chất lượng cao nhất và xây dựng để đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục
  • Các mẫu bingo / keno tiêu chuẩn là Galaxy, SuperBingo và Phoenix II Bingo
  • Các mô hình khác như Tiêu chí, Sao Thổ đã được sửa đổi để sử dụng Bingo
  • Hoạt động tự động với phần mềm SmartController và ConnectServer của chúng tôi
  • Thêm máy ảnh và màn hình tùy chọn

Thêm SmartController và quản lý hoạt động liên tục của trò chơi Bingo hoặc Keno của bạn từ xa, từ mọi thiết bị.

Super Bingo được thiết kế để sử dụng liên tục

siêu bingo máy