SuperBingo

Máy vẽ Super Bingo phù hợp với nhiều ma trận trò chơi. Nó có sẵn trong các chế độ hoạt động tự động và tương tác. Đối với mô hình tự động, tất cả các chức năng được điều khiển bằng bộ vi xử lý cho phép dễ dàng điều chỉnh tất cả các thông số bản vẽ. Chúng bao gồm khoảng thời gian trộn, số lượng bóng được chọn và…

Máy Bingo Phoenix

Máy rút keno / bingo Phoenix phù hợp với tất cả các ma trận trò chơi lotto / keno / bingo. Phoenix có sẵn trong các chế độ hoạt động Tự động và Tương tác. Đối với mô hình tự động, tất cả các chức năng được điều khiển bởi một bộ vi xử lý cho phép dễ dàng điều chỉnh tất cả các thông số bản vẽ. Chúng bao gồm khoảng thời gian trộn, số lượng…