Leidsa - Cộng hòa Dominican

Xổ số của Leidsa sử dụng tùy chỉnh ngọc lục bảo máy có buồng vẽ chứa 100 quả bóng.

Vẽ xổ số Tirage - Cameroon

Double Phoenix II này có hai buồng trên cùng một cơ sở. Khoang lớn hơn chứa 49 quả bóng và quả bóng thưởng nhỏ hơn chứa 10 quả bóng.