Bạn có ý tưởng lớn cho chương trình khuyến mãi, triển lãm thương mại hoặc sự kiện đặc biệt tiếp theo của mình? Chúng tôi có thể giúp bạn đưa nó vào cuộc sống.

Chúng tôi đã thiết kế các khái niệm về trò chơi và quảng cáo cho khách hàng trên toàn thế giới. Khả năng của chúng tôi bao gồm thiết kế tùy chỉnh, thiết bị điện tử, cảm biến và tích hợp các thiết bị điện tử với gỗ, kim loại và các vật liệu khác.

  • Thiết kế và kỹ thuật trò chơi tùy chỉnh
  • Chế tạo bằng gỗ, kim loại và nhựa
  • Giao nhận hậu cần trên toàn thế giới