Hỗ trợ 24 / 7 trên toàn thế giới, cài đặt, đào tạo và bảo trì trên trang web

Smartplay cam kết hỗ trợ và phục vụ sau khi bán hàng. Với kỹ thuật viên có trụ sở tại cả Hoa Kỳ và Châu Âu, chúng tôi có sẵn 24 / 7 để giữ cho xổ số của bạn hoạt động đúng cách.

Tất cả các máy đi kèm với một bảo hành miễn phí cho đến một năm, tùy thuộc vào tần suất rút thăm của bạn. Ví dụ, máy được sử dụng một lần mỗi tuần có bảo hành dài hơn so với những máy đang được sử dụng liên tục, vẽ mỗi phút 10.

Chúng tôi cung cấp các gói hỗ trợ và bảo trì khác nhau để phù hợp với mục tiêu và ngân sách của bạn, có thể bao gồm:

  • Hỗ trợ điện thoại 24 / 7
  • Gói bảo trì tại chỗ
  • Giảm giá cho các chuyến thăm khẩn cấp
  • Bộ phận thay thế miễn phí hoặc giảm giá
  • Bộ phụ tùng thay thế miễn phí

Trong khi hơn một chục kỹ thuật viên của Smartplay đang có cuộc gọi, kỹ thuật viên hàng đầu Zach Luneau, Randy Craft và Shyam Patel xử lý hầu hết các bảo trì và lắp đặt tại chỗ bên ngoài nước Mỹ. Họ đang trên đường mỗi tháng!